Nejšpinavější řeka republiky a voda, do které se člověk bojí namočit i pádlo. Taková přízviska si vysloužila v uplynulých třiceti letech řeka Bílina. Z posledního dlouhodobého monitoringu ale vyplývá, že kvalita vody se zlepšuje. „Hodnoty jsou se stavem před deseti, patnácti lety už nesrovnatelné,“ říká mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Povodí Ohře zpracovalo rozsáhlou studii o kvalitě vody v Bílině během loňského roku. Odborníci vycházeli z dat naměřených během tříletého monitoringu, kdy odebrali téměř 123 tisíc kubíků vody. Překročení limitů znečištění, které definuje státní norma, naměřili na šesti místech toku. „Nejvíce znečištěné úseky jsou u Záluží, Mostu - Chanova, Bíliny a poté v Trmicích,“ vyjmenovává Svejkovský. „Tady se projevuje především chemický průmysl.“

Teplé počasí. Ilustrační snímek
Současné počasí vydrží ještě tři týdny, pak se ochladí

Výrazné znečištění zjistili vodohospodáři i nad Jirkovem. „Bílina tu dostává první zásah komunálním odpadem po přítoku z hor, ještě předtím, než projde čističkou odpadních vod,“ vysvětluje mluvčí Povodí.

Desítky havárií a výkaly

K průmyslovému znečišťování řeky přispívají největší měrou havárie. Z údajů výroční zprávy podniku za rok 2017 vyplývá, že kvalitu řeky ovlivnilo 34 z nich, v 18 případech se jednalo o havárie ropné. „Mezi závažné havárie roku 2017 patřil srpnový únik hasebních vod z požářiště skládky firmy Celio v Růžodolu,“ píše se v dokumentu.

Jako druhou nejzávažnější havárii dokument uvádí únik lehkých topných olejů do Drahonického potoka. Vodohospodáři ale zaznamenávají oproti minulým letům zlepšení, počet havárií klesá. V roce 2015 evidovalo Povodí Ohře 46 havárií, o rok dříve 50.

Kromě průmyslu způsobuje závažné znečištění Bíliny i komunální odpad. Například v hodnocení mikrobiologických ukazatelů spadají tři měrné profily do nejhorší kategorie z pětistupňové škály jakosti vody. Důvodem je především vysoký výskyt enterokoků ve vodě. „Jedná se o jeden z indikátorů fekálního znečištění. Při nálezu se tedy předpokládá, že voda přišla do styku s lidskými nebo zvířecími výkaly,“ vysvětluje ředitel odboru obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Roman Šťastný. V páté kategorii se ocitly vzorky z měrného úseku Bílina - Chanov, Bílina - Ústí nad Labem a Velvěty. Čtvrtou nejhorší hodnotu naměřili v úsecích Bílina - Trmice a Bílý potok.

Strupčická pouť.
FOTO: Sváteční pouť ve Strupčicích pohladila žaludky i cítění umělců

Povodí Ohře se na základě studie rozhodlo, že v nadcházejících letech monitoring znečištění ještě zintenzivní. Vzorky chce podnik odebírat přímo u průmyslových areálů a důlních společností. Kampaň by měla trvat až do příštího roku. „Po monitorovací kampani bude následovat vyhodnocení, po kterém chceme se znečišťovateli navrhovat opatření s cílem zlepšení kvality vody,“ uzavírá Svejkovský.