Malá horská víska má jen kolem 250 obyvatel. Podle iniciátorů referenda nebyly dotčené lokality z hlediska technické vybavenosti připravené. “Nepříznivý dopad na život v obci by spočíval zejména v enormním nárůstu požadavků na dodávku pitné vody ze stávajících omezených zdrojů a nevyřešeném způsobu čištění odpadních vod,” vysvětlili na webových stránkách obce. “Navrhovaná zástavba kromě toho představuje hrubý zásah do charakteru krajiny, měla by velmi negativní dopad na přírodu v bezprostředním okolí obce I na celkový krajinný ráz,” zdůvodnili dále.

Starosta Kalku Tomáš Nedvěd situaci vidí trochu jinak. “Jsem určitě pro výstavbu, čili pro rozvoj obce, jinak bych tu neměl, co dělat,” prohlásil.

Kalek. Ilustrační foto
V Kalku mají vedle voleb také referendum. Týká se masivní výstavby domů

Vyhlášení referenda podpořilo svými podpisy nejméně třicet procent oprávněných osob. Výsledky jsou vyvěšené na úřední desce obce.