Městskou policii přebíral takřka v rozkladu. Strážníci byli nedostatečně vybavení, špatně odměňovaní, rozhádaní. Co stihl nový ředitel Tomáš Douda napravit za půl roku od svého jmenování do funkce? Jak vnímá dávání nepopulárních botiček a kdy si připadal jako v Ugandě? Čtěte v našem velkém rozhovoru.

Základní otázka jak je to s počtem strážníků? Už jich je dost?
Je to relativní. Podařilo se nám sice za minulý rok do stavu přibrat deset strážníků, ale také nám šest lidí odešlo. V současné době máme zhruba 36 lidí v přímém výkonu služby. Což znamená, že na směně je třeba osm strážníků. A to je žalostně málo.

A kolik jich ještě potřebujete?
Devět do tabulkového stavu.

To je stav tabulkový. Ale bude to zároveň stav ideální?
Myslím, že ano. Pak by to bylo deset či jedenáct lidí na směně a to znamená, že už ji můžete sestavit na tři motohlídky a dvě „botičkářská" auta.

Takže městská policie je stále v personálním podstavu?
Je to tak. Přičítám to faktu, že o službu u městské policie není velký zájem. Jednak nám konkuruje práce u armády či státní policie, na jejich platy se nedostaneme. Také ale máme hodně přísná kritéria pro přijetí. Stane se, že máme ve výběrovém řízení spoustu zájemců, ale vzejde z něj jen pár strážníků. Ale jsou to ti nejlepší. Je překvapivé, kolik uchazečů neuspěje u psychologických nebo fyzických testů.

Znamená to, že jste nastavil pro přijetí tvrdší podmínky?
Nemyslím, že jsem v tom přinesl něco nového. Nicméně teď s personalistkou a zástupcem dohlížíme pečlivě na to, koho přijímáme do stavu. A hodně spolupracujeme s psycholožkou, která nám vždy po psychotestech dává ještě referát a sestavuje pořadí uchazečů.

Tomáš Douda, ředitel městské policie v Chomutově.Takže se dá říct, že jste víc vybíravý?
Dá se to tak říct. Ale rozhodnutí hodně nechávám na referátu od psycholožky. Když ona někoho doporučí nebo nedoporučí, tak na to dost dbám.

Proč je pro vás tolik důležité, aby budoucí strážník byl tak psychicky „vyhovující"?
Přestože nejsme ve služebním poměru, pořád jsme strážníci, kteří manipulují se zbraní. Proto je důležité vědět, v jakém psychickém rozpoložení se člověk nachází.

Litujete podstavu a zároveň přiznáváte, že jste vybíravý. Co tedy být méně vybíravý, abyste stav naplnil?
Je pravda, že jsme ve stavu, kdy jsou ohroženi i jednotliví lidi ve směnách. Ale hranici požadavků na strážníky nemůžeme překročit. Nelze chránit lidi prostřednictvím někoho, koho si vyberete jen proto, že nemáte dostatek lidí. Proto si ten „přepych" vybíravosti chci držet dál.

Takže přijatý „lajdák" by mohl bezpečnost ve městě ohrozit víc, než chybějící strážník?
Ano, přesně tak. Když bude někdo manipulovat se zbraní, aniž by tomu odpovídalo jeho psychologické rozpoložení… To by nebylo v pořádku.

Pravidelné fyzické testy a střelby

Mluvíme pořád o psychickém rozpoložení. Co fyzička? Hledíte na ni?
Také. Právě připravujeme směrnici, která se bude týkat fyzické a střelecké přípravy včetně sebeobrany. Všichni strážníci budou každoročně přezkušováni ze sebeobrany a fyzické připravenosti.

Což doteď nebyli?
Nebyli. Co jsem tady našel v archivech, tak naposledy něco takového proběhlo v roce 2008 nebo 2009.

Co když některý strážník přezkoušení nezvládne?
Nebude to hned na propuštění, ale bude to určitý znak či kritérium pro to, jestli může dál působit ve výkonu služby.

A co ty zmíněné střelby?
Naposledy tu byly před rokem a půl. Nově zavádíme střeleckou přípravu čtyřikrát do roka. Samozřejmě i se změnou střeleckých položek, aby to nebylo jen tak, že si pětkrát zastřílíme do terče a znamená to, že jsme připraveni…

O pistole se strážníci museli střídat

Což mi připomíná fakt, že jste prý nakoupili nové pistole. Je to tak?
Ano, máme čtyřicet nových pistolí. Bylo jich tu dvacet, o které se střídalo zhruba čtyřicet lidí. Mohlo se stát, že když muselo být na směně více jak dvacet lidí, na někoho třeba zbraň nevyšla. To je nepřijatelné. Teď má každý svou zbraň, stará se o ní.

Je pistole pro strážníky tak důležitá?
Nemyslím, že je důležité, abychom používali zbraně. Na druhou stranu takové situace nastat mohou a pokud máme zbraní disponovat, tak s ní musíme umět zacházet.

Celé mi to zní, jako by se městská policie začala trochu více profesionalizovat…?
Já ten pocit také mám, rozhodně je to něco, čeho chceme dosáhnout. Navíc naši strážníci mají opravdu velký potenciál. Podle mého soudu toho moji předchůdci nedokázali využít.

Aut je dost, stejně chceme víc pěšáků

ŘEDITEL městské policie Tomáš Douda (vpravo) s klíči od tři nových automobilů, které budou strážníci využívat ve své službě.Když už jsme u nákupů, co auta? Už jich máte dost?
Ano. Máme nově tři auta v přímém výkonu služby. Dvě jsme koupili a jedno, bývalé ředitelské, jsme do výkonu přesunuli. Všechna jsou náležitě vybavena, včetně kamer, majáků nebo systému na zastavení z auta.

Zastavení z auta - to je co?
Možnost řidiče předjet a vyzvat ho k zastavení blikající „stopkou" vzadu. Doteď jsme mohli řidiče zastavovat leda terčíkem z okna. A to bychom působili jako městská policie někde v Ugandě…

Když přiberete těch potřebných devět strážníků, nebudete potřebovat další vozy?
Nebudeme. Jakmile budeme v plném stavu, naplno rozjedeme naši myšlenku územních strážníků, což jsou především pěšáci. Lidé stále volají po pěších hlídkách a my sami máme za to, že toho v terénu vidí víc.

Což ovšem je něco, po čem lidé volají snad od založení městské policie…
To je pravda. Ale zase nemůžu souhlasit s tím, že bychom měli být prvorepublikoví policisté, kteří budou všude chodit pěšky. My jsme zavedli takovou cestu napůl. My totiž potřebujeme být nejen vidět, ale také musíme být včas na místě, když nás někdo zavolá. Lidé nás chtějí vidět v ulicích, ale někdy si neuvědomují, že zároveň nám jiní volají třeba kvůli rušení nočního klidu, krádeži, domácímu násilí nebo vykrádání auta. A než bychom tam došli nebo dojeli trolejbusem… Proto to děláme tak, že motohlídka nechává auto pod kamerovým systémem a jde si danou oblast projít pěšky. Ale musí být vždy schopni včas k vozidlu doběhnout a vyrazit na místo, kde je jich potřeba.

Vrátím se ještě k nákupům techniky - strážníci mají také malé kamery. Je to tak?
Ano, koupili jsme jich padesát. Každý strážník v terénu teď disponuje malou osobní kamerou, na kterou nahrává veškeré dění při zákroku.

Už jste někdy záznam využili?
Už jsme jich pár předávali pro další řízení přestupku či deliktu. Ale že bychom ho sami zkoumali, protože si někdo přišel stěžovat na zákrok strážníka, to se nám ještě nestalo. Zatím je ale máme krátkou dobu.

Botičky budeme dávat častěji

Ilustrační foto. Co vnitřní uspořádání či filozofie městské policie? Chystáte v tomto ohledu nějaké změny?
V první polovině tohoto roku chceme radě předložit nový pracovní a organizační řád. Trochu změníme chod a strukturu městské policie. Více dbáme na to, aby tabulková místa, která neobsadíme nebo rušíme, byla převedená na pozice strážníků.

Měl jsem spíš na mysli, jestli zastáváte jinou filozofii ve fungování městské policie. Zeptám se na to, co lidé řeší nejčastěji botičky. Chcete je dávat více nebo méně často?
Je pravda, že lidé negativně vnímají dvě věci botičky a měření rychlosti. Obojí je ale legální způsob, kterým město získává peníze do svého rozpočtu. A já třeba botičku nevidím jen jako řešení dopravního přestupku. My tím zároveň naplňujeme rozhodnutí rady města. Ta kdysi stanovila, že ve městě je parkování zpoplatněno a my jsme vykonavatelem tohoto rozhodnutí. Takže já jsem pro, aby se tato naše činnost rozšířila. Proto také máme místo jednoho dvě botičkářská auta.

To vám asi na oblibě nepřidá…
To se nedá nic dělat. Něco vám řeknu. Já jsem chtěl ze začátku být vstřícný a osobně řešit a zkoumat každou stížnost. Ale brzy jsem poznal, že výtky a výhrady těch stěžovatelů jsou často nemístné, mnohdy ne věcné a překroucené.

Přesto nechybějí strážníci, kteří zrovna rozdávají botičky, někde jinde? U něčeho závažnějšího?
Myslím, že ne. Ke druhému botičkářskému autu jsme převeleli jen jednoho strážníka. To myslím nemá vliv na naší práci v ostatních oblastech. I těm se věnujeme. Jsme více vidět v ulicích, na sídlištích máme více pěších hlídek, bezpečnost zajišťujeme také na kulturních akcích. Ti, kdo to chtějí vidět, tak to vidí. Navíc každý měsíc vyhlašujeme kontrolní akce zaměřené na určité oblasti.

Jaké kontrolní akce?
Na poradách vyhlašujeme vždy dvě oblasti, na které se daný měsíc zaměřujeme. Třeba minulý měsíc to byly karty taxikářů, tento měsíc psi. Samozřejmě, vždycky si najdou tací, kteří řeknou, že bychom měli dělat něco užitečnějšího. Ale my v tu chvíli ostatní oblasti nepomíjíme stejně jako kontrolujeme psy, tak řešíme rušení nočního klidu nebo veřejného pořádku.

Mají tyhle akce výsledky?
Mají. Třeba při zmíněné kontrole taxikářských karet jsme odhalili šest či osm neplatných. Dotyční si je na magistrátě okamžitě zakoupili.

Odměny už jenom pro strážníky

Mimochodem, zmínil jste rušení nočního klidu. To je asi častý důvod vašich výjezdů, že?
Proto také plánujeme sestavit speciální noční hlídky V problémových lokalitách, kde si lidé často stěžují na rušení nočního klidu, chceme mít nově pěší hlídky, které tu budou hlídat mezi jednou a šestou ranní. Typicky je to v okolí hudebních klubů či diskoték. V tuhle chvíli poptáváme mezi strážníky zájem, protože vzhledem k početnímu stavu by to bylo v době jejich volna. Ale sami se hlásí, protože vědí, že odměny už se tu nerozdělují jen mezi vedení. Ale že si mohou přivydělat oni, když nám pomohou.

Narazil jste na audit, podle kterého si bývalé vedení rozdělilo za čtyři roky 12,5 milionu korun. Jak je to s odměnami teď?
My jsme na odměnách rozdělili za poslední rok 1,5 milionu korun. Ale všechno šlo jen strážníkům. Za výkon nad rámec služby i v rámci plošných odměn v polovině a na konci roku.

Recidivista nemůže odejít s domluvou

Vrátím se ještě k filozofii městské policie. Dostávají strážníci pokyny, jak přísně mají přestupky trestat?
Tu odpovědnost si nese každý strážník. My je poučujeme o tom, že by měli vždycky zvážit všechny okolnosti přestupku. Třeba když se ho někdo dopouští opakovaně, není možné mu jen domluvit nebo dát pokutu v minimální výši. Všichni strážníci znají zákonný rozsah sankcí. Do toho já nezasahuji.

A od vás nemají nějaký pokyn? Být spíše vstřícnější a mírnější nebo naopak využívat maximální hranice pokut?
Spíš se kloním k té mírnější verzi. Chceme, aby se nás lidé nebáli oslovit, abychom jim třeba dokázali poradit. Ale přiznám se, že zároveň strážníky nabádáme k tomu, aby pokud je někdo arogantní, nepřizpůsobivý nebo svoje přestupky páchá opakovaně, abychom vůči němu postupovali razantněji. Buď výší sankce nebo oznámením magistrátu, kde hrozí ještě vyšší pokuta.