„Nerozhodujeme za města, ale zároveň nemůžeme jen sedět a nic nedělat," říká Petr Maxa, ředitel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. Chomutovský deník s ním mluvil o tom, proč je podle něj výhodnější, aby v Chomutově a Jirkově jezdily autobusy na CNG místo trolejbusů.

Proč podnik aktivně přichází s návrhem, aby se v MHD přešlo na autobusy na zemní plyn?
Jsme v situaci, kdy nemůžeme jen sedět a čekat. Deset trolejbusů je z roku 1994 či 1995, kdykoli mohou kleknout. Proto jsme dali městům náš návrh, a ten spočívá ve variantě přechodu na CNG. Zdokumentovali jsme, že je to levnější.

A co náklady na likvidaci trakční sítě?
S těmi počítáme, odhadujeme je na dvacet milionů korun. Trolejové vedení lze ale snést postupně a náklady tak rozložit. Část sloupů je možné využít pro veřejné osvětlení, pronajmout je provozovatelům komunikačních sítí a podobně…

To zní jako promyšlený plán. Takže chcete vážně zrušit trolejbusovou dopravou?
Ne. Jen jsme řekli, jaká je situace a jaká je možnost. Nikdo jiný žádnou odůvodněnou a spočítanou možnost na stůl nedal…

Říkáte „spočítanou možnost". To je jedna z výčitek že je váš pohled pouze ekonomizující…
Je. Ale to je naše povinnost. My musíme zajistit maximum kilometrů pro občany za minimální peníze. Jako každý jiný dopravní podnik. My víme, že od měst více peněz nedostaneme, že jejich rozpočty jsou napjaté. Proto přicházíme s variantou, kde od nich nechceme nic navíc, pokud přejdeme na autobusy na CNG.

Ale je tu přece ještě druhý pohled ekologie…
Já jsem to řekl i na jednání dopravní komise a komise pro životní prostředí, přestože tam jsem tím výrokem asi neuspěl. Šestnáct trolejbusů žádnou ekologii v Chomutově a Jirkově nevytrhne. To ať se na mě nikdo nezlobí. Při současné dopravě ve městě, ať už místní nebo tranzitní, by šestnáct autobusů na CNG ekologii vůbec neuškodilo.

Proč vlastně potřebujete rozhodnutí v roce 2016? Nebylo by dobré počkat na další analýzy, kterou chtějí zmíněné komise?
Dotační výzva, ze které můžeme čerpat, se otevře na jaře 2016. Veřejná zakázka může trvat šest či sedm měsíců. Od objednávky trvá pět až šest měsíců, než se vůz vyrobí. Proto chceme rozhodnutí co nejdřív. Nechceme ztrácet čas. Sice máme čím jezdit, ale trolejbusy mohou vzhledem ke svému stáří jeden po druhém odpadávat. A my potřebujme vědět, čím je nahradit, to je strategické rozhodnutí. Co se týče analýz město si jich může nechat zpracovat třeba deset.Ale vždy v nich bude důležitá odpověď na otázku kolik to bude stát. Pokud se město rozhodne, že i bez Jirkova chce provozovat trolejbusy, my to budeme respektovat. Otázka je, kolik provoz bude stát v dalších letech a zda na to bude město mít. Teď můžeme nahradit trolejbusy autobusy tak, že podnik nebude po městu chtít žádné peníze navíc.

Strana zelených podniku vyčítá, že razí přechod na CNG jako jedinou správnou cestu. Říkají, že je to předem připravený scénář…
To je nesmysl. O nahrazení trolejbusové dopravy provozem autobusů na CNG nebylo dosud rozhodnuto. Jsme společnost města a budeme musíme konat podle rozhodnutí a objednávky města. Dopravní podnik nevytváří vůli města ani nečiní za akcionáře jakákoliv rozhodnutí. Naší povinností je zajistit maximum přepravních potřeb občanů při vynaložení přiměřených nákladů z veřejných prostředků. A proto jsme povinni svým majitelům (městům Chomutov a Jirkov) navrhovat způsoby zajištění dopravy, které jsou odpovědné k finančním možnostem měst a výší jízdného také cestujících.