Necelá miliarda korun přiteče ještě letos do nemocnic v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které patří mezi takzvaně strukturálně postižené regiony. Právě jim pomáhá program RE:START.

„Zdravotnictví považuji za jednu z našich průřezových priorit, proto jsme vyjednali přesun části nevyužitých evropských prostředků z ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje zdravotnictví v těchto krajích,“ potvrdila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče Integrovaného regionálního a operačního programu tak mohou být ještě v tomto roce podpořeny náhradní projekty osmi nemocnic v Moravskoslezském kraji a pěti nemocnic v kraji Ústeckém v celkové částce zhruba 800 milionů korun.

„Strukturálně postižené kraje se potýkají s mnoha problémy. Například se zhoršeným životním prostředím, prací v těžkém průmyslu, horší dopravní obslužností nebo vyšší mírou chudoby obyvatel. Také dostupnost odpovídající zdravotní péče je nižší,“ řekla k situaci národní manažerka programu RE:START z ministerstva pro místní rozvoj Gabriela Nekolová. Podle ní kraje také trpí odlivem obyvatel, především mladých a kvalifikovaných osob. Jednou z motivací pro život by v těchto krajích tak měly být kvalitní veřejné služby.

V Ústeckém kraji se podpora týká pěti projektů. Jeden je z Nemocnice Litoměřice a čtyři z nemocnic Krajské zdravotní. Celkový příspěvek je více než 420 milionů korun.

„V posledních letech se naší společnosti za výrazné podpory Ústeckého kraje a dotačních prostředků hlavně z evropských fondů a i díky programu RE:START daří významně obměňovat přístrojovou techniku a rekonstruovat jednotlivá oddělení zdravotnických zařízení i celé nemocniční pavilony. Aktuálně získáme prostředky pro nemocnici v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově,“ uvedl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, která sdružuje pět nemocnic v Ústeckém kraji.

„Pro nemocnici v Děčíně bude pořízena skiagrafická sestava a počítačový tomograf pro radiodiagnostické oddělení v celkové hodnotě 32 milionů korun. Jedná se o nejdražší přístroje, které budou zakoupeny v rámci projektů pro všechny nemocnice ústeckého regionu. Díky těmto přístrojům může být prováděna velmi citlivá diagnostika velkého spektra poranění a chorob,“ dodal Fiala.

Program RE:START, jehož garantem je ministerstvo pro místní rozvoj, je přímo zaměřený na řešení ekonomických a sociálních problémů ve strukturálně postižených krajích. Od roku 2017 rozdělil 16 miliard korun.