„Vážím si vašeho rozhodnutí nezištně pomáhat potřebným lidem něčím, co nelze koupit ani vyrobit," řekl při slavnostním obřadu primátor. Dárci zároveň s hodnotnými dárky od vedení radnice převzali Zlaté kříže třetího stupně.

Slavnostní setkání se uskutečnilo v obřadní síni chomutovské radnice. Společně s primátorem vyznamenání dárcům krve předala ředitelka úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Irena Wachtfeidlová. „Přestože pomáháte anonymně a bezplatně těm, kteří nemají v životě takové štěstí, aby byli zdraví, dnešní setkání je příležitostí vyjádřit každému z vás obdiv a předat symbolické poděkování," dodal primátor Mareš.

Dobrovolní dárci krve jsou oceňováni medailemi doktora Janského bronzovou za deset, stříbrnou za dvacet a zlatou za čtyřicet odběrů. Zlatý kříž je nejvyšším vyznamenáním a má tři třídy. Za osmdesát, sto dvacet a sto šedesát bezplatných odběrů.