Vedení města odmítá, že by výrazné snížení poplatku souviselo s říjnovými komunálními volbami, a tedy snahou zajistit si přízeň voličů. „Důvodem nižší ceny je skutečnost, že se technickým službám podařilo snížit náklady na svoz, třídění a ukládání odpadu. Skutečná cena na osobu činila v roce 2013, z níž se podle zákona vychází při stanovení ceny za svoz komunálního odpadu v příštím roce, 590 korun. V porovnání s rokem 2012 je to výrazný pokles ze 794 korun. Město bude i nadále lidem doplácet, a to stejnou částku jako letos, tedy 338 korun. Dovolit si to může i vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Šárka Schönová.

Snížit náklady na likvidaci odpadů se podle ní podařilo omezením počtu černých skládek, poklesem počtu poškozených kontejnerů nebo lepším tříděním odpadů.

Opozice vnímá krok radnice různě. Komunisté nemají s návrhem problém. „Pokud to má vedení města ekonomicky podložené, není důvod protestovat. Se snížením finanční zátěže rodin můžeme jen souhlasit. Materiál rady jsme ale ještě neviděli. Necháme si ho proto předložit na zastupitelstvu a na jeho základě se k návrhu postavíme,“ uvedl chomutovský zastupitel a krajský radní za KSČM Ladislav Drlý.

Jiný názor má ale hnutí Pro Chomutov. Jeho předseda a lídr říjnových komunálních voleb Daniel Černý označil návrh radních za důkaz naprosté nesystematičnosti a diletantských kroků vedení města. „Jedná se o pouhý předvolební populismus. Domníváme se, že současné vedení města by už nemělo přijímat žádná závažná rozhodnutí a nechat je po volbách na novém složení zastupitelstva,“ řekl.

Připomněl také, že koalice navrhovala v loňském roce poplatek zvýšit. „Když se ukázalo, že nemá na prosazení tohoto návrhu dost hlasů, navrhl primátor Jan Mareš (ČSSD) nakonec drobné snížení poplatku,“ doplnil Černý. Miliony korun, jimiž město dotuje svoz a likvidaci komunálního odpadu, by se podle něj daly lépe využít například na budování nových parkovišť, nebo investovat do bezpečnosti. „Jsme pro zachování poplatku v současné výši,“ dodal.

Návrh radních na snížení poplatku na 250 korun v příštím roce počítá i s osvobozením od jeho úhrady pro vysokoškoláky, kteří studují v místě vzdáleném více než 70 kilometrů od Chomutova. Změny se týkají i splatnosti poplatku. Současnou praxi, kdy lidé platili za odpady dvakrát ročně, nahradí jednorázová úhrada. „Dělení na dvě platby bylo pro občany komplikované a přinášelo i více administrativních úkonů,“ sdělila Schönová.