Přesto, že je to dané zákonem, většina obcí na Chomutovsku nepíše kroniku. Je to hlavně kvůli tomu, že na obci není člověk, který by se psaní kroniky ujal.

Zatímco pro města je to samozřejmost a někdy i chlouba, na vesnicích je kronika často to poslední, na co se myslí. Chce to schopného člověka ochotného obětovat nějaký čas. A takových není v malých obcích zrovna moc.

Mají záznamy, ale ne v kronice

„Kroniku nepíšeme už delší dobu, není člověk, který by se o to staral,“ krčí rameny starosta obce Droužkovice Milan Živný. Dále popisuje, že všechny akce a události v obci mají zdokumentované a schované v šanonech na radnici. To je jediný způsob, jakým události v obci zaznamenávají.

Ani v Křimově kroniku nepíšou. Po minulém vedení tady nebyla, tak ani nový starosta kronikáře nehledal. V poslední době ale přemýšlí, že s kronikou začnou, tak shání vhodného člověka.

Ve Strupčicích mají poslední záznam v kronice v roce 2002, od té doby ji nikdo nepíše. „Teď s pokračováním kroniky začneme. Máme dva lidi, kteří by o to měli zájem,“ řekl starosta Strupčic Luděk Pěnkava.

V Otvicích mají kroniku z roku 1989. Od té doby zapisují do knihy historie jen vítání občánků a zlaté svatby. Další události z dění v obci nemají. Ale pokračovat v kronice chtějí. „Máme svůj zpravodaj, takže informace o dění v obci jsou,“ popisuje starosta obce Pavel Ašenbrener.

Nedávno jsme psali o tom, že psát kroniku začali i ve Vejprtech. Tam měli poslední záznam z roku 1985. Původně také nebyl člověk, který by ji psal. Nová kronikářka přišla z Prahy a po pár měsících strávených ve Vejprtech se psaní kroniky chopila. Dnes už jsou otištěné události od ledna tohoto roku do půlky června. Kronika bude v tištěné i elektronické podobě.

Kronika i na CD

Ve Vysoké Peci mají kronikářku, která pečlivě zaznamenává dění v obci po celý rok. Pak vše sepíše. Kroniku tu mají tištěnou i na „cédéčku“. K zapůjčení je po celý rok a lidé si ji půjčují často.

V Perštejně se o pamětní knihu stará učitel dějepisu. Ten začal psát kroniku v roce 2003. „Předtím jsem ale strávil jedno léto v archivech, abych dopsal všechny události od roku 1964,“ vypráví kronikář Pavel Ondráček.

Kroniku vedou i v Hrušovanech. „Kroniku máme psanou. Jednou za čas jí dáme i na internet, momentálně tam je kronika od roku 2005,“ popisuje starosta obce Petr Šmíd.

Kroniku například dále vedou v Nezabylicích, tam mají také svoji kronikářku.

Zákon: Pište kroniku!
Vést kroniku obcím nařizuje zákon. Jde o předpis schválený poslanci v roce 2006, který nahradil původní zákon z roku 1920. Obce se novele bránily, protože už starý zákon řada z nich nedodržovala. Protože současný zákon neobsahuje žádné sankce, zřejmě ho čeká stejný osud – nebude dodržován a nikomu to nebude vadit.