Devatenáct studentů prvního ročníku jirkovského městského gymnázia si už rozbalilo první vánoční dárek. Od radnice dostali tablet, který by jim měl sloužit po celou dobu čtyřleté výuky. „Předpokládáme, že vzhledem k rozvoji moderních technologií a jejich vlivu na mladé lidi tablety přispějí ke zvýšení zájmu žáků o školní, ale i domácí přípravu," slibuje si od nové pomůcky učitel matematiky a informatiky Miloslav Šedý.

Informace rychle

Tablety podle něj usnadní i přístup k materiálům v elektronické podobě, protože je lze využívat pro vyhledávání informací na internetu. „Student si místo výkladu najde informaci sám, poté může následovat diskuse s učitelem o nalezených údajích. Hodí se také k výuce s podporou připravených materiálů na serveru e-learning, k čemuž se často využívá systém Moodle. Tento systém podporuje také on-line testování. Prostřednictvím tabletu se jeho uživatel dostane i k výukovým aplikacím, ať již lokálním nebo na serveru," vysvětlil Šedý.

Peníze z daru šachty

Město uvolnilo na nákup tabletů 200 tisíc korun, z kasy však brát nemuselo. „Použili jsme část z šestisettisícového příspěvku společnosti Vršanská uhelná, který nám poskytla na podporu kultury a školství," upřesnil starosta Radek Štejnar.

Městské gymnázium

Gymnázium bylo původně soukromé a sídlilo v Chomutově. Loni v létě se přestěhovalo do Jirkova, využívá budovu města. Škole ale hrozilo úplné uzavření. Ředitel soukromého gymnázia totiž odešel do důchodu a společnost s ručením omezeným nechtěl dál nikdo provozovat. Záchrana přišla v podobě rozhodnutí jirkovských zastupitelů, kteří souhlasili od letošního září s převzetím gymnázia pod město, respektive místní základní školu v Krušnohorské ulici. Nejvíce změnu pocítili rodiče žáků, studium je totiž zdarma. Dříve platili za svého potomka deset tisíc korun za školní rok.

Jirkovské gymnázium se chce ve větší míře věnovat sportovcům. Chybí mu sice status sportovní školy, ale počítá s možností udělování individuálních studijních plánů. Na základní škole v Krušnohorské ulici již fungují sportovní třídy se zaměřením na volejbal a fotbal.

„Právě na gymnáziu by mohli žáci pokračovat ve studiu i svém sportu. Škola počítá také se spoluprací s chomutovskou hokejovou akademií," řekl už dříve ředitel Městského gymnázia a Základní školy Jirkov Martin Reihs.

Kolik bude roční provoz školy stát, zatím není úplně jasné. Předběžně město částku odhaduje na 1,2 milionu korun, což umožní zabezpečení moderní výuky včetně různých studijních pobytů.

Dvě střední školy

Ve dvacetitisícovém Jirkově kromě gymnázia působí také pobočka Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a Středního odborného učiliště Chomutov. V sousedním statutárním městě s necelými 50 tisíci obyvateli je klasické gymnázium a další tři odborné střední školy. Jejich zřizovatelem je Ústecký kraj.