Slyšel o ní a viděl ji skoro každý. Nepřehlédnutelné komíny, obří chladící věže i neobvyklá dopravní značka, která upozorňuje na možný výskyt mlhy, kterou způsobuje vypouštěná pára. Tisíce lidí z okresu v ní pracovali nebo pracují, elektřinou a teplem zásobuje nejen nejbližší okolí, ale i továrny a domácnosti daleko za Chomutovskem.

Prunéřovská elektrárna je známá i kvůli poškozování životního prostředí. Její (nejen) komíny vychrlily na obyvatele stovky tisíc tun oxidů síry i dusíku. Nese podíl na výskytu rakoviny, kvůli které umírá v Ústeckém kraji zdaleka nejvíce lidí z Česka.

Hororové emise z doby před rokem 1989 jsou naštěstí dávno pryč, kvůli ovzduší se ale prunéřovská elektrárna dostává do pozornosti médií. Ekologové se nechtějí smířit s tím, že nově instalovaná technologie do Prunéřova II není nejlepší.

Tvrdí, že kvůli tomu bude do vzduchu zbytečně unikat více škodlivých emisí, než by bylo nutné. Aktivisté už kvůli tomu vylezli na komín, jako „mrtvoly“ si polehaly před elektrárnu, shánějí podpisy pod petici.

Modernizace, jak ji navrhl ČEZ, zamítlo ještě za Martina Bursíka ministerstvo životního prostředí.

Nyní se řeší připomínkovací řízení k vlivu na životní prostředí. K tomu se, byť pozdě, chce připojit i Mikronésie, federace ostrovních států v Tichomoří.

Prunéřov je největším producentem skleníkových plynů v Česku, na světové produkci se podílí zhruba jednou až dvěma setinami procenta.
Elektrárna je fenomén, který ovlivňuje životy obyvatel nejen na Chomutovsku, ale pravděpodobně i na celém světě. Funguje už přes čtyřicet let a nejspíše ještě desítky let bude.

Prunéřov vypustí do ovzduší více CO2 než všechna osobní auta v ČR

Prunéřov (celá elektrárna, I a II):

–je největší český zdroj emisí oxidu uhličitého. Každoročně vypustí do atmosféry více skleníkového plynu, než všechna česká osobní auta dohromady – přes 10 miliónů tun/rok

– největší český zdroj emisí oxidů síry (16 400 tun/rok) a oxidů dusíku (18 000 tun/rok),

– druhý největší český zdroj emisí polétavého prachu (854 tun/rok) a kadmia (271 kg/rok).

zdroj: Integrovaný registr znečištění, http://www.irz.cz
O co jde v modernizaci:

Nyní se nejvíce hovoří o modernizaci Prunéřova II. ČEZ plánuje zvýšit výkonnost tří bloků, podle ČEZ se sníží počet vypouštěných emisí, díky modernizaci budou utlumeny čtyři bloky Prunéřova I.

Podle ekologů a ministerstva životního prostředí je ČEZem použitá technologie zastaralá. Chtějí, aby použil jinou, unikalo by pak méně emisí. Pokud tak ČEZ neučiní, chtějí ekologové bojovat za uzavření Prunéřova do roku 2015.
Pro a proti:

PRO
– vyrábí elektřinu a teplo pro domácnosti a továrny
– zaměstnává tisíce lidí v regionu, kde je tradičně vysoká nezaměstnanost

PROTI
– výrazně zněčišťuje životní prostředí. Těžba uhlí, jež spaluje, ničí krajinu
– lidé z regionu častěji umírají na rakovinu
40 let provozu

Elektrárna má dva celky.
Prunéřov I je starší, v provozu od roku 1968. Celkem má šest bloků, v 90. letech dva odstavili.
Prunéřov II má pět 210 MW bloků. Spustěny byly v letech 1981 a 1982.
Zdroj: ČEZ a.s.