Od té doby zde absolvovalo kombinovanou formu studia v oboru řízení výroby s titulem bakalář na 500 mužů a žen. Ve velké většině patří mezi zaměstnance místních firem, studiem si zvýšili svou kvalifikaci.

Spolupráce obou škol tento týden gradovala podpisem smlouvy, která opravňuje průmyslovku užívat titul Fakultní škola. „Uvědomujeme si rostoucí poptávku firem v regionu po technicky vzdělaných odbornících. Nechceme vyrábět na sklad, tím myslím posílat naše studenty na úřad práce, ale právě pro potřeby lokálních firem. Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP uplatnění absolventů na trhu práce garantuje. Titul Fakultní škola obsahuje kromě prestižní hodnoty i marketingový záměr jak otevřít oči žákům, kteří se rozhodují, jak stráví budoucích 50 let profesního života. Pokud se rozhodnou pro technické obory, mají téměř stoprocentní záruku nejen trvalé , ale také velmi slušně oceněné práce," řekl novinářům ředitel Střední průmyslové a vyšší odborné školy Chomutov Jan Lacina.

I proto průmyslovka podle něj pořádá exkurze pro žáky základních škol, kteří vybírají, kde pokračovat ve studiu. Ve snaze nasměrovat žáky na obory, po nichž je poptávka na trhu práce, škola spolupracuje i se zaměstnavateli, městem a Ústeckým krajem. Důkazem je například projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, jehož cílem je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. Je zaměřený především na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v návaznosti na aktuální požadavky zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. „Snažíme se také, aby naši žáci pokračovali ve vysokoškolském studiu v kraji. Odejdou-li do Prahy či Plzně, už tam zpravidla i zůstávají pracovat. Tento odliv mozků má pro kraj s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v zemi i ekonomické důsledky včetně poklesu koupěschopnosti. Pokud firmy neseženou potřebné odborníky, kraj opustí. Tím dále ubude nabídka volných míst. Lidé se tu nebudou mít dobře a budou nespokojení," doplnil Lacina.

S tím souhlasí i děkan fakulty výrobních technologií a managementu UJEP František Holešovský. „Snahou o výchovu odborníků pro potřebu místních zaměstnavatelů dáváme popud zejména politikům, že vzdělávací systém selhává a my se jej snažíme suplovat. Jsme na to ale sami. Stát zatím nedělá téměř nic," doplnil.

Technické školství podporuje dlouhodobě i město. „Perspektivní jsou právě technické obory a řemesla. Kdo to pochopí, bude mít práci," dodala mluvčí magistrátu Šárka Schönová.