Platy v Ústeckém kraji rostly rychleji než v rámci celé republiky, kde byl růst o 3,9 procenta. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,2 procenta, reálně se tak mzda po odečtení inflace zvýšila o 3,7 procenta, v Ústeckém kraji o 4,4 procenta. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců mají nižší než průměrnou mzdu.

V minulosti patřilo Ústeckému kraji při srovnání platů předposlední místo před Karlovarským krajem. V současné době je v tomto pořadí mezi kraji zhruba uprostřed. Nejvíce berou tradičně lidé v hlavním městě, a to průměrně 34.939 korun. V Karlovarském kraji průměrná mzda činí 23.104 Kč. Platí, že více než v Ústeckém kraji si vydělají zaměstnanci v sousedním Libereckém kraji a Středočeském kraji.

Za celé letošní první pololetí průměrná mzda v Ústeckém kraji stoupla o 1009 korun na 24.394 Kč. Počet zaměstnanců u subjektů s pracovištěm na území kraje meziročně vzrostl o procento, to je o 2300, a činil 241.000. Zvýšení počtu pracovníků bylo po Karlovarském kraji druhé nejnižší mezi kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na pátou příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se podílel 6,1 procenta.