Jirkovští zastupitelé zpřísnili takzvanou protialkoholní vyhlášku. Ta dosud říkala, že se popíjet nesmí na přesně vymezených místech, nově se ale bude vztahovat na celý Jirkov včetně Nového Březence a části obce Červený Hrádek. Je to proto, že pijani začali chodit na místa, která vyhláška neobsahovala, a pro strážníky byli nepostižitelní.

„Dosud jsme měli vyhlášku s 52 přesně vyjmenovanými místy, kde se nesmí pít. Strážníci ale zjistili, že osoby, které mají potřebu požívat alkoholické nápoje na veřejnosti, už dobře vědí, kde zákaz neplatí, a naučily se tam chodit,“ shrnul problém šéf jirkovských strážníků Martin Řehůřek. Podle jeho slov se jedná o nepřizpůsobivé, kteří mají svá „stanoviště“ poblíž večerek. „Jejich hlavní náplní je ráno vstát, dojít k večerce, kde celý den postávají, pijí, a když potřebují vykonat potřebu, bývá to v okolí,“ doplnil. Taková situace je podle jeho slov například v ulici Na Borku a v Ervěnicích.

Protialkoholní vyhlášku mají v Jirkově už dvanáctým rokem, jen byla v průběhu let novelizovaná. Přidávala se do ní nová zakázaná místa. Nejnovější verze obsahuje jen čtyři: město Jirkov jako celek, ulici Nový Březenec, která je částí Březence, a dvě místa v obci Červený Hrádek. Jedná se o parkoviště u zámeckého rybníka a park na návsi.

Platí i výjimky. Vztahují se ke konkrétním datům, jako je Nový rok, Velikonoční pondělí, 5. prosince, kdy se tradičně rozsvěcí vánoční strom na náměstí, a Silvestr. Pít se může i na zahrádkách a předzahrádkách a v době konání společenských akcí pro nejméně padesát účastníků i v centru města, Olejomlýnském parku a na parkovišti u zámeckého rybníka.

Rozšíření protialkoholní vyhlášky na celé město zastupitelé podpořili takřka beze zbytku. Pochybnosti měl zastupitel za ODS Jan Vaclík. „Úplně s tím nesouzním. Určovat, kde se člověk smí napít a kde ne, považuji za zásah do osobních svobod. Myslím, že se to dá vyřešit i jinak,“ namítl Vaclík.

Různé názory zaznívají i z ulice. Lidé, kteří žijí v blízkosti večerek, se těší na klid a pořádek. Naopak někteří z rodičů, kteří posedávají s ratolestmi u hřišť, by uvítali větší volnost. „Jsem tam s klukem hlavně jako dohled, takže luštím křížovky a říkám si, jak by bylo fajn osvěžit se pivem,“ zmínil Stanislav Š. z Jirkova. „Určitě si ho ale nebudu dávat do sportovní lahve nebo to jinak kamuflovat, takže si radši nechám zajít chuť,“ dodal smířeně.

Vyhláška nabyde účinnosti patnáct dnů po dni vyhlášení, tedy začátkem října. Zákaz se týká všech nápojů, které obsahují více než půl procenta ethanolu, čili i burčáku nebo cideru.