Zatímco vypráví o minulosti řeky i zástavby v jejím okolí, na dvacet posluchačů v holínkách vstupuje do kamenného koryta říčky poblíž knihovny. Vody je tak po kotníky, takže největší nebezpečí představují kluzké řasy na dně a masití pavouci přichycení na pavučinách pod mostky na Palackého ulici.

Skupina se vypravila na procházku korytem Chomutovky, kterou zorganizoval v řadě svých akcí Ženský spolek. Smyslem bylo přimět veřejnost, aby se na řeku, vnořenou do opevněného nábřeží a tudíž nepřístupnou, začala dívat jinak. „Chtěli bychom, aby byla lidem dostupná tak, jako je to například v Kadani nebo v Praze a dalších městech," přeje si do budoucna předsedkyně spolku Tereza Dvořáková.

Kromě komentované procházky korytem Chomutovky, která vedla od knihovny k Dehtochemě, si její účastníci vychutnali netypickou výstavu. Zatímco na kamenných stěnách visely velkoformátové fotografie různých forem vody, po vodě pluly nápisy s přívlastky, které vodu nejlépe vystihují: tajemná, dravá, svobodomyslná…

Do koryta Chomutovky podle vodohospodářů jinak není radno vstupovat, ačkoli říčka působí mírumilovně. Když upouštějí vodu na přehradě, voda letí hlubokým zpevněným korytem a sloupec vody rychle stoupá.