Nově Re:Start povede náměstek ministryně pro místní rozvoj. Rezort překvapivý krok zdůvodňuje reorganizací a nadbytečností místa, v kuloárech se ale mluví o politickém pozadí této změny, která může ohrozit plynulý chod programu. „Jako minus vnímám, že zrušili pozici, která byla v přímém kontaktu s regiony,“ říká politička, která se rozvoji regionu chce věnovat i nadále jako předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Na pozici národní manažerky programu jste skončila k 31. prosinci 2019. Proč?
Oficiálně z důvodu organizační změny na ministerstvu pro místní rozvoj. Rezort moji pozici jako nadbytečnou zrušil. Agendu převzal stávající náměstek pro regionální rozvoj David Koppitz.

Dozvěděla jste se o tom v půlce prosince. Jaké jste měla pocity?
Bylo to pro mě zarážející, nečekané, náhlé, překvapivé. Neměla jsem žádné indicie o tom, že by moje pozice nebyla potřebná. Nedostala jsem od paní ministryně žádné výhrady vůči tomu, jak jsem Re:Start řídila.

Mohlo mít zrušení vašeho místa politické pozadí?
Tyto informace zaznívají v kuloárech. Ale k tomu ať se vyjádří členové vlády, kteří o zrušení pozice hlasovali.

Může krok negativně ovlivnit další průběh Re:Startu?
Jako minus vnímám, že zrušili pozici, která byla v přímém kontaktu s regiony. Jednak pocházím z jednoho z nich, z Ústeckého kraje, jednak jsem působila bezprostředně a každodenně přímo v terénu všech tří krajů. To lze těžko zajistit osobou pana náměstka. I když nechci zpochybňovat jeho erudici.

Váš tým zůstává? Dokážou vaši bývalí lidé tu bezprostřednost a každodennost suplovat?
Tým zatím zůstává. Bývalí kolegové to pravděpodobně budou muset zajistit sami. Celá agenda má detašovaná pracoviště a tým je tvořen výlučně pracovníky z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. O to jsem vždy usilovala. Doufám, že to tak bude i nadále.

Co teď váš bývalý tým a náměstka Koppitze čeká?
K vyhlášení je připravena celá řada dotačních výzev, což je výsledkem našeho úsilí v posledním roce. V tomto roce proběhne také aktualizace celého strategického rámce Re:Startu. Tedy všech pravidel, kterými se má hospodářská přeměna regionů řídit. Vláda se bude vyjadřovat k tomu, jak efektivně se daří prostředky na postižených územích vynakládat a jestli je potřeba něco měnit.

Jak hodnotíte dosavadní efektivitu Re:Startu?
Přes poměrně složité začátky běží velmi úspěšně. Rozdělil do regionů přes pět miliard korun. Dalších šest miliard je aktuálně k dispozici ve výzvách. Další prostředky se připravují na nové období.

Co se podařilo nejvíc?
Za těch pět let práce mám největší radost z toho, že se podařilo vytvořit systém specifických výzev pro strukturálně postižené kraje. Mohou se tak ucházet o prostředky, o které nesoutěží se zbytkem republiky. Problémová místa, která si žádají o financování, si navíc identifikují samy regiony. Dosáhli jsme toho, že vznikla vládou uznaná strategie, kterou se inspirují i ostatní regiony v Evropě. Teď je třeba ji dál naplňovat.

Co se nejvíc podpořilo konkrétně v Ústeckém kraji?
Univerzita J. E. Purkyně získala téměř 850 milionů na celou řadu projektů investičního charakteru i aktivit spojených se zvyšováním kvality vzdělávání. Doufám, že podpora vysokým školám bude pokračovat i nadále. Vzdělávání je tady velice potřebné. Doufám také, že z Re:Startu se podaří intenzivněji zacílit prostředky i na podporu základního a středního školství v kraji.

Vyzdvihla byste ještě něco?
Jsem velmi ráda za program Demolice, který pomáhá likvidovat vybydlené objekty v dezolátním stavu. Ty jsou velmi často místem, kde se koncentrují bezdomovci a jiné problémové osoby. Možnosti čerpat prostředky z tohoto programu využily desítky obcí z Ústeckého kraje. Tak se podařilo zabránit i tomu, aby ta místa zneužili případní spekulanti ke zřízení dalších ubytoven a do kraje byli stěhováni další sociálně vyloučení obyvatelé.