Aktuálně je totiž v této části vodního díla vysoké riziko možného utonutí. Hladina vody je po tání ledů vysoká a voda stále velmi studená. Opuštění koryta vlastní silou proto téměř neumožňuje.

Do přivaděče nevstupujte a k bezpečnému přechodu na druhý břeh využívejte pouze mosty a lávky k tomu určené.