Jako by snad samy přitahovaly potíže. Problémy s kláštereckými Lázněmi Evženie neberou konce. Tentokrát nejde o spory s provozem bazénu, ale o hospodaření bývalého představenstva lázní. Přesněji řečeno - současní představitelé jsou přesvědčeni, že jejich předchůdci ve vedení společnosti hospodařili s penězi tak, že město přišlo o necelý jeden a půl milionu korun. Některé položky jsou navíc podle současného vedení minimálně podezřelé, a tak podali žalobu. Bývalé představenstvo lázní ale pochybení odmítá.

Zbytečně vysoké platby?

„Vadí nám hlavně přemrštěné platby, které v zásadě připravily město o dost peněz," vysvětlil zastupitel a současný předseda představenstva Lázní Evženie Josef Suchý. „Peníze se tu navíc vyplácely často i mimo rámec smluv, což je jednoduše trestný čin nebo minimálně nedbalost," dodal Suchý.

Peníze bez smlouvy

Podle současného vedení jde například o přehnané ceny za ekonomické a daňové poradenství. Vyplácení peněz nebylo údajně podložené smlouvou, ale jen dodatky. Jejich platnost navíc měla končit na konci roku 2011, takže následujících půl roku se vyplácely peníze za tyto služby bez jakékoliv smlouvy či dodatků. „Navíc to byly vysoké částky, jde o zhruba půl milionu. To jsou peníze, které mohlo město bez problémů ušetřit," dodal Suchý.

Úklidové služby

Další problém údajně představují částky, které byly určené pro úklid areálu lázní. „Udělali jsme si průzkum a platby za tyto služby byly opět nehorázné. Jde zhruba o tři sta třicet sedm tisíc korun, které šly do kapsy externí firmy. Smlouvu navíc nepodepsalo představenstvo, ale tehdejší mandatář (volně řečeno ředitel, pozn. red.) lázní Josef Kolařík. Dodavatelem byla totiž společnost, ve které figuruje manželka bývalého předsedy lázní," řekl Suchý. „My jsme přitom jasně ukázali, nejen že to jde dělat levněji, ale že to jde úplně bez externího dodavatele a že si můžeme uklízet sami. Tak kde to jsme?" uvedl. Jeho slova potvrzuje i předseda finančního výboru, v současnosti i místopředseda představenstva lázní Štěpán Kostelník. „Na tohle jsem upozorňoval vedení města už před třemi lety. Ovšem bez odezvy."

Odstupné neprávem

Současnému představenstvu se nelíbí ani vyplacení odstupného bývalému mandatáři lázní Kolaříkovi. „Měl klást důraz na optimalizaci ekonomických parametrů společnosti, přesně toto měl napsáno ve smlouvě," uvedl Suchý. „Místo odpovědnosti ale po ukončení jeho smlouvy dostal 94 tisíc jako odstupné," dodal. Ve smlouvě přitom údajně o žádném takovém „padáku" neměla být řeč a podle současného představenstva na tyto peníze neměl žádný nárok. „Přesto je dostal," řekl Suchý.

Správa bytů

Nespokojenost vyjadřuje současné vedení lázní i s tím, jakým způsobem hospodařilo bývalé představenstvo v otázce správy městských bytů a nebytových prostor. „MěsJosef Suchýto určilo, že jeho byty a další prostory budou spravovat právě lázně, čímž nemuselo být vypsáno výběrové řízení, neboť jde o firmu města. Ta si pak k tomu najala bez výběrového řízení další společnost," vysvětlil Suchý. „Podle toho to pak vypadalo. Ze záznamů například víme, že město kupovalo zářivky za jedenáct set padesát korun, místní elektrikář je přitom prodává za zhruba padesát korun," řekl. „Startéry na zářivku koupíte za deset korun, jen lázně je kupovaly za šest set padesát," vyjádřil se k hospodaření. Podobně tomu bylo podle jeho slov například i při výměně plynových kamen v jednom z bytů - obyčejné nahrazení spotřebiče mělo trvat 25 hodin, výměna splachovadla zase 5 hodin. A takových případů lze podle představenstva najít v hospodaření bývalého vedení lázní více. „Nevím, zdali se tu cíleně kradlo nebo jen někdo hrubě nezvládal svou práci. Ať tak nebo tak, město přišlo v tomto ohledu minimálně o milion a půl, a to se nám nelíbí," uvedl Suchý.

Podle jejich slov celá situace takto daleko zajít nemusela. „Vyzvali jsme nejdříve jednotlivé dodavatele služeb, aby peníze vrátili, pak i samotné představenstvo. Samozřejmě, že se tak nestalo, proto jsme podali žalobu na náhradu škody," vysvětlil současný předseda lázní.

Bývalý předseda vinu odmítá

Bývalý předseda je přesvědčen, že k pochybení za jeho vedení nedošlo. „Odpovídat jednoduše na uvedenou problematiku formou komunikace skrze media je téměř nemožné. Mohu v tuto chvíli pouze konstatovat, že po celou dobu zastávání funkce v představenstvu jsme od dozorčí rady společnosti nedostali ani signál a ani úkol, který by zpochybňoval naši činnost. Současně jsme byli vždy k dispozici pro poskytnutí jakýchkoli informaci komukoli," vysvětlil bývalý předseda Stanislav Stehlík. „Možná že nyní před volbami je opět čas na kritiku, jak tomu bylo před převratem na radnici," dokončil.