„Pan premiér na konci minulého roku v rozhovoru uvedl, že ČSSD v Ústeckém kraji potřebuje radikální změny a že prostor ve straně musí dostat lidé, kteří nejsou spojeni s kartelem, který zde fungoval v minulých letech. Tato slova nám dala naději změn k lepšímu. Nakupování hlasů pro ČSSD ovšem ukázalo, že plánované změny byly málo radikální, a to je ke škodě všech obyvatel měst, kde „stará“ sociální demokracie stále vládne,“ řekl Daniel Černý, volební lídr sdružení PRO Chomutov.

K dopisu se vyjádřil předseda Městské organizace ČSSD v Chomutově Miloň Houda. „Nelze předbíhat událostem. V případě posledních voleb, kdy došlo v Chomutově k nakupování hlasů pro ČSSD je nejprve třeba znát konkrétní viníky. Nechme pracovat policii a až vyšetřování skončí, můžeme začít činit další kroky. V dopise Občanského sdružení PRO Chomutov nevidím nic jiného, než snahu o zviditelnění před opakovanými volbami,“ prohlásil předseda Městské organizace ČSSD Chomutov Miloň Houda.

Primátor Chomutova Jan Mareš dopis komentovat nechtěl. Prostřednictvím mluvčí Šárky Schönové se vyjádřil, že se to týká celého kraje a nikoliv jen Chomutova, proto se rozhodl, že reagovat nebude.

V závěru svého dopisu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi Černý s Globočníkem uvádějí:

Pane předsedo, prosíme, abyste v zájmu občanů Ústeckého kraje a také v zájmu zachování skutečných sociálně demokratických hodnot a tradic, rázně zakročil.

Prosím nedovolte již, aby v Chomutově, v Litvínově ani nikde jinde, nereprezentovali ČSSD ti, kteří demokratické principy zrazují podlými podvody při volbách a rozsáhlou korupcí při vládnutí.