Mediální přestřelka mezi opozicí a koalicí v Chomutově pokračuje. Zastupitelé za PRO Chomutov se ohradili proti reakci primátora Jana Mareše a vyzývají ho, aby svá slova upřesnil nebo se omluvil.Je to už jakási „reakce na reakci", protože na počátku stála tisková zpráva dvou zastupitelů PRO Chomutov. Daniel Černý a Monika Mrugová v ní novináře informovali, že zvažují podání žaloby na vedení města. Nelíbilo se jim, jak koalice nakládá s připomínkami opozičních zastupitelů. Primátor jejich kritice oponoval ve stejně přiostřeném duchu s tím, že zřejmě začíná předvolební boj (obě zprávy najdete v kompletní znění na našem webu).

Teď se ozvali zastupitelé za PRO Chomutov znovu, tentokrát ústy předsedy svého klubu Vladimíra Kotena. Ve své zprávě znovu kritizuje vedení města a reaguje na primátorova tvrzení. Požaduje dokonce omluvu (celá zpráva v infobloku dole). Primátor se jim ve své reakci opravdu omluvil, přidal ale další malé rýpnutí.

Je to zatím nejostřejší mediální spor mezi současnou koalicí a opozicí ve městě.

Odpověď zastupitelů PRO Chomutov na tiskové prohlášení primátora
Primátor města vydal tiskové prohlášení neprávem útočící na opoziční zastupitele PRO Chomutov. Zastupitelé PRO Chomutov po celou dobu své působnosti v zastupitelstvu města (ZM) stále a opakovaně upozorňují na problémy s materiály projednávanými v ZM. Zastupitelé je od vedení města dostávají pozdě, často jsou neúplné, účelově zadržované a opoziční zastupitelé tak mají velice krátký čas na přípravu. Jako příklad může posloužit, mimo jiné, projednávání mimořádné dotace chomutovským hokejistům. Zastupitelům byl tento návrh v rozporu s jednacím řádem předložen nikoliv 10 dní předem ale až těsně před jednáním ZM. Takovéto opakované jednání není politicky korektní, stejně jako není korektní, když dochází ke zkreslování znění interpelací zastupitelů PRO Chomutov. A to ke zkreslování svévolnému a zcela evidentně účelovému. Protože vedení města nereflektuje opakované stížnosti zastupitelů PRO Chomutov na výše uvedené jednání, je logické, že se zastupitelé PRO Chomutov obrátili jinam. Na tisk a na právníky. Reakce primátora města, která okamžitě následovala a pro kterou byl využit oficiální web města, je možná logická z hlediska představitele města, je však nepochopitelná svým obsahem a formou. Cílem opakovaných stížností zastupitelů PRO Chomutova je náprava faktických chyb, nikoliv jakákoliv propaganda či snad dokonce vytváření kauz. Jak je vidět z reakce primátora, profesionální politici však vidí za vším jen politický boj, a to každou cenu. Proto také označil snahu zastupitelů za předvolební aktivity. Primátor ve svém vyjádření zašel tak daleko, že si uzurpuje právo určovat, jaké informace mohou či nemohou mít přínos pro práci zastupitele. Vrcholem potom je dehonestující výrok primátora o tom, že si zastupitelé nejen neplní povinnosti ale, že dokonce ani nenesou žádnou zodpovědnost za svou práci. Zastupitelé PRO Chomutov se za své jednání samozřejmě zodpovídají. Zodpovídají se nejen svým voličům, jejichž počet je mimochodem stejný, jako byl počet voličů strany, za kterou byl primátor zvolen, ale všem obyvatelům našeho města. Vyzýváme proto jménem zastupitelů PRO Chomutov, aby primátor veřejně konkretizoval údajné porušení povinností zastupitelů nebo aby se za svůj výrok veřejně omluvil.Vladimír Koten, předseda zastupitelů PRO Chomutov


Odpověď primátora města na výzvu zastupitelů PRO Chomutov

Děkuji předsedovi hnutí PRO Chomutov, že mne vyzval k omluvě a rád se zastupitelům tohoto hnutí omluvím. Omlouvám se za svůj výrok, že si neplní povinnosti. To je opravdu nepřesné, neboť se tito zastupitelé jednání zastupitelstva účastní a také se účastní jednání komisí, výborů a dalších poradních orgánů, kam byli nominováni. Ale zároveň se musím omluvit i všem ostatním zastupitelům z dalších klubů, neboť ti navíc zasedají při jednání zastupitelstva v návrhové komisi. Předseda klubu zastupitelů PRO Chomutov nominaci členů svého klubu odmítl již před třemi lety se slovy, že oni na zastupitelstvu musí pracovat. Tedy jiní pak nepracují? Podle mne pracují dvojnásobně.

Výtka k předkládání materiálů pro jednání zastupitelstva se opírá o jednací řád s lhůtou 10 dnů, ale také umožňuje předložit, a to je standardní i jinde, materiál k jednání přímo na zastupitelstvu. Takto má právo předložit bod k jednání každý zastupitel a činí tak i zastupitelé PRO Chomutov, třebaže k bodům nejsou zpracovány podkladové materiály. Navíc je převážná většina záležitostí předjednávána ve výborech zastupitelstva, nebo na jednání předsedů všech klubů, které svolávám vždy před jednáním zastupitelstva.

Takže, zastupitelé hnutí PRO Chomutov chomutovského zastupitelstva promiňte, že s Vámi jednám ve výborech, komisích, zastupitelstvu, ale i mimo tato jednání otevřeně. Kdybych, tak jak uvádíte, za vším viděl politický boj, jistě by tomu tak nebylo.

Těším se na další spolupráci.
Jan Mareš, primátor města Chomutova