Při příležitosti 423. výročí narození učitele národů Jana Ámose Komenského, na které připadá svátek všech pedagogů - Den učitelů, předali primátor města Daniel Černý a jeho náměstci Marek Hrabáč a Marian Bystroň vynikajícím kantorům skleněnou plaketu, pamětní list, květinu a grafiku. „Ocenění učitelů je výrazem toho, že si vedení města jejich náročné práce velmi váží." uvedla mluvčí magistrátu Šárka Schönová.

V úvodu slavnostního aktu vystoupily talentované zpěvačky Nina Schwarzová, Karolína Schubertová a Natálie Kuchárová ze Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově, kde studují obor populární zpěv u Martiny Hoštové.