Preventistky Městské policie Chomutov Petra Hanzíková a Kateřina Krellerová navštívily počátkem týdne předškoláky v mateřské škole v Palachově ulici a dvě dopoledne dětem přibližovaly dětem možná nebezpečí a formou her s nimi také různé situace simulovaly. První den patřil hlavně dopravní výchově tomu, jak se chovat v blízkosti silnice a ulice, jak správně přecházet po přechodu pro chodce, jak porozumět "řeči" semaforů a jak se vyhnout možným úrazům. Druhý den patřil prevenci při pobytu mimo školu. Na hřištích, v kontaktu s neznámými osobnostmi, s cizími psy nebo při nálezu injekčních stříkaček na hřištích. Více jak čtyři desítky budoucích předškoláků tahle dvě zábavně naučná dopoledne velice bavila a děti byly pozorné a aktivně se do her a situací zapojovaly.