Kamery, asistenti městské policie, různé akce, videospoty… V Chomutově jde každý rok na prevenci kriminality zhruba půldruhého milionu korun.

Ze svého rozpočtu dává město ročně 300 tisíc, další více než milion pak jde z dotačních titulů. Město si připravuje i několikaleté plány prevence, ten poslední je tříletý. „V prvních letech jsme se zaměřili na technické vybudování kamerového monitorovacího systému. Nyní se více zaměřujeme na kontaktní činnost s lidmi," řekla manažerka prevence Iva Ejim.

Nejviditelnějšími jsou asistenti prevence městské policie, kteří jako civilní pracovníci procházejí městem a obhlížejí rizikové lokality. „Nemají pravomoci strážníků, ale jsou jejich očima, a také už jen to, že jsou v ulicích, působí preventivně na možné pachatele přestupků," vyzdvihuje jejich význam náměstek Řehák.

Chomutov zaměstnává tyto civilní pracovníky již pět let.V Chomutově jich nyní působí osmnáct.

Velká část projektů prevence tvoří různě zaměřené přednášky. Pracovníci městské policie varují před obecnou kriminalitou a povídají si s dětmi z mateřských a základních škol o bezpečné dopravě, kterou trénují i prakticky. Se staršími školáky si povídají o šikaně, zprostředkovávají odborné lektory k tématům drogová problematika a nebezpečí nechráněného sexu. „Pro mladší děti organizujeme výtvarnou soutěž, pro starší Mladého preventistu. Zaměřili jsme se ale i na využití volného času dětí, mládeže a celých rodin, pro které pořádáme Drakiádu, Koloběžkiádu a Hravé odpoledne," doplnila Ejim.

Jinak zaměřené jsou přednášky pro seniory a handicapované, pokračuje i projekt pro chomutovské ženy pracující v průmyslové zóně ve směnných provozech. Ženám je po přednáškách rozdán osobní alarm a všechny, které projevily zájem, se mohou v základním kurzu naučit prvky sebeobrany přímo u městské policie. Každoročně v září s pracovní skupinou LINKS pořádá navštěvovanou akci Happy day aneb prevence zábavně.

Veřejnosti jsou určené spoty informačního a varovného charakteru na LCD obrazovkách v trolejbusech. Spoty zahrnují témata nebezpečí krádeží kapsářů, drogy a alkoholismus, sex bez ochrany a kontakty v nouzi. Společně s Policií ČR budou strážníci veřejnost u velkých obchodních center informovat jak vyzrát na kapsáře a že auto není trezor. „Finančně podporujeme projekt sociálních kurátorů magistrátu na víkendové pobyty pro děti, jež jsou klienty kurátorů a taktéž pro nízkoprahové zařízení vzdělávací pobyty dětí a mládeže, kterých se aktivně účastníme" dodala Ejim. Pro příměstský letní putovní tábor, který zavítá v červenci na Kamencové jezero, připraví strážníci hravé odpoledne.