Jestli mezi ně patříte také, můžete to napravit dnes. Od 16 hodin v zasedací místnosti staré radnice totiž proběhne jeho druhé veřejné projednávání. Od úředníků i architektů se můžete dozvědět spoustu zajímavých plánů. Ovšem pozor, pokud byste chtěli podávat námitku či připomínku, mělo by to být už jen ke změnám oproti loňskému návrhu. Připomínky a námitky je možné podávat do 16.9.2015 na adresu Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje investic a majetku města.

I nových změn je ale dost. Do titulku jsme vybrali ty nejzajímavější, i ty drobné se ale lidí mohou dotknout. Několik jsme jich společně s městem vybrali a nechali okomentovat Lenku Petříkovou, vedoucí oddělení rozvoje města. Územní plán je však zveřejněn také na webu města - ZDE, hlavní mapu najdete ZDE.

Základem plánu je mapa, na níž je zakresleno, jak který pozemek může být využit. Jestli tu může stát továrna nebo jen rodinný domek. Nebo jestli na něm vůbec může něco stát. Součástí je ale i obsáhlá textová část, která je nejen podrobnou legendou k mapě, ale zmiňuje i další regule. Třeba, jak velké mohou být chaty na zahrádkách či za jakých podmínek si můžete v kočárkárně paneláku otevřít svou malou provozovnu.

Chomutov má původní územní plán z roku 1996 a je společný s Jirkovem. To už ale podle nového zákona nejde. Tak architekti a úředníci několik let sestavují plán nový. První veřejné projednání proběhlo loni v květnu, následně byly vyhodnoceny námitky a připomínky. „Podle toho se upravil návrh plánu a nyní bude znovu veřejně projednán," dodává Petříková.

Jaké vize a plány přináší nový územní plán města Chomutova? Společně s vedoucí oddělení rozvoje města Lenkou Petříkovou jsme vybrali ty nejdůležitější.

Zelený pás okolo města

Zachování zeleného pásu okolo Chomutova, to je jedna z hlavních myšlenek územního plánu. Pás je již tvořen úpatím Krušných hor, Podkrušnohorským zooparkem, plochami mezi Otvicemi a Chomutovem, plochami určenými do budoucna pro rekreační využití mezi Údlicemi a Chomutovem údlickým doubím, nivou Chomutovky a zalesněnými pozemky v Dukelské a Pražské ulici, a na druhé straně plochami po důlní činnosti v okolí Pražského pole. Celý pás by měl být zakončen zeleným prostranstvím u Droužkovic a Spořic. Územní plán omezuje v této oblasti stavby či kácení, aby zůstal pás zachován. Toto bylo již součástí loňského návrhu.

Místo továren bydlení

V areálu bývalých válcoven trub se počítá ve výhledu padesáti až sedmdesáti let s postupným ústupem výrobních ploch ve prospěch městotvorných prvků, tedy s bydlením, službami a obchodními plochami. Je to spíše vize, ale prodiskutovaná i s majiteli současných fabrik. Do budoucna tu může vzniknout nová čtvrť Chomutova. Nový územní plán proto na pozemcích zakazuje další továrny s těžkou výrobou (těch stávajících se změna nedotkne). Také toto bylo již součástí loňského návrhu

Přesunutí hlavního vlakového nádraží

Nový územní plán blokuje pozemky v území ohraničeném ulicemi Lipská a Bezručova, silnicí 1/13 a nákladovou kolejí. V tomto dnes nevyužitém prostoru by mohlo v budoucnosti vzniknout hlavní vlakové nádraží, které by tak bylo přístupnější pro obyvatele. Jednou z variant je propojení autobusového a vlakového nádraží.

V tuto chvíli se pozemky pouze blokují, aby bylo možné zpracovat studii. Z ní vyplyne, zda je taková myšlenka vůbec proveditelná a kolik by to stálo. Až poté se bude rozhodovat, jestli se naplní.

Zajímavé ale je, že myšlenka přesunout vlakové nádraží není nijak nová. Už v původním plánu z roku 1996 se počítalo s možností, že se nádraží posune blíž k dnešnímu autobusovému nádraží. Plánovaly to České dráhy. Nakonec od svého projektu upustily a město chce teď prověřit možnost, zda vlakové nádraží neumístit právě do prostoru za bývalým zimním stadionem.

Jak překonat trať?

Územní plán obsahuje také návrh na propojení lokality kolem Spořické s lokalitou u Kadaňské. Počítá se silnicí, která by začínala na konci Spořické ulice a napojovala se na okružní křižovatku u Globusu. K tomu je třeba překonat hustou železniční síť. V úvahu přichází tunel nebo nadjezd. Jde opět zatím jen o vizi, v územním plánu je ale třeba tyto pozemky zablokovat, aby na nich nemohl nikdo nic postavit. A aby se mohlo prověřit, zda je to vůbec reálné. Cílem je ulehčit provozu v centru města. Také tento plán byl součástí loňského návrhu.

V sadech obchodní centrum nebude

Oproti návrhu projednanému v květnu se již neuvažuje s výstavbou velkého obchodního domu v lokalitě sadů nad Březeneckou. Nově zde mohou být jen rodinné domky a malé komerční objekty.

Zahradní chatky mohou být větší

Byly také upraveny velikosti zahrádkářských chat v koloniích. Povolená je velikost zastavěné plochy domečku 35 metrů čtverečních (původně bylo 25 metrů), zahrádkáři musí zároveň myslet na požadavek, aby na pozemku zbylo 80 procent zeleně.

Večerky v domech

Upřesnil se regulativ pro umisťování prodejen do stávající bytové zástavby. Nyní jsou jen výjimečně přípustné za podmínky, že je vyřešeno zásobování a parkování na vlastním pozemku. Jde o zpřísnění podmínek pro nově vznikající provozovny v husté zástavbě