„Na jednání jsme se před několika týdny dozvěděli, že se pravděpodobně do roku 2027 nestane vůbec nic,” podotkl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Stále se čeká na rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy, aby dala palec na to, jestli se vůbec bude tato stavba v nejbližších deseti letech realizovat. To stále nemáme,” doplnil.

Město schválilo návrh změny územního plánu už před dvěma lety, veřejné projednání k němu uspořádalo loni v prosinci a letos získalo souhlasné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí. Změna se týká především přesunu hlavního nádraží a souvisejících ploch. „V rámci změny se řeší i úpravy na trati do Vejprt, která se dá na přejezdech přes I/13, ulici Kadaňská a Nádražní do země,” uvedla vedoucí úřadu územního plánování Lenka Petříková. „Další součástí změny je řešení křižovatky v ulicích Lipská a Kadaňská a vymezení dopravního koridoru mezi ulicí Spořickou a Nádražní, který by měl zklidnit Spořickou,” doplnila.

Potíže s podnikáním

Citlivým tématem stále zůstává podnikání v ulici Lipská u kruhového objezdu, kam má být hlavní nádraží přemístěné. Vlastníkům pozemků stát zajistí finanční vyrovnání, například majitelka Uhelných skladů ale stojí o zachování rodinné firmy a plánuje přesun. Město jí proto přislíbilo pomoc při hledání náhradního území. Jak se však ukázalo, moc možností nemá. Například pozemky v průmyslové části poblíž nemocnice zavrhlo, protože by tam podnik přinesl zvýšenou prašnost a hluk. Naopak území na Pražských polích odmítá majitelka. Na zasedání žádala, aby zastupitelé schválení změny územního plánu odložili a ona se mohla poradit s právníkem.

„Proč mi vnucujete parcelu na Pražských polích? Není rovinatá, ale pod úrovní, a síťování bych si musela udělat na své náklady. Umíte si představit, o jakých milionech tady hovoříme?” položila otázku politikům Stanislava Kramlová. Její představou je, že podnikání plynule a bez prodlev naváže na dalším území, když jedno musí opustit.

Hlavní vlakové nádraží v Chomutově.
Přesun vlakového nádraží: Chomutov roky čeká, jak stát rozhodne

Námitky vůči změně územního plánu předložilo také dalších devatenáct lidí. Ti se však obávají hlučnosti a vibrací při výstavbě a pak i provozu na upravené trati. Město jim nevyhovělo. „Vše jsme konzultovali s projektantem a se Správou železnic, kteří nás ujistili, že projekt bude dělán na úrovni 21. století, tudíž nelze předjímat, že okolí bude zatěžovat nadměrný hluk,” podotkla Petříková. „Tyto věci je možno řešit až nad konkrétním projektem,” doplnila.

Zastupitelé změnu územního plánu, který se týká veřejně prospěšné stavby, posvětili. V průběhu příštích dvou týdnů bude vyvěšený na úřední desce, načež vstoupí v platnost. Odvolání není možné, pouze případný soudní přezkum.

Plochy v Lipské ulici, kam se má přesunout hlavní nádraží, má Chomutov od roku 1996 v územní rezervě. Uhelné sklady se tam otevřely až následně a s vědomím tohoto omezení. Zpřesnění, jak bude s rezervou naloženo, přinesla první změna územního plánu v roce 2017. Mimo jiné pro ni platí “stavební uzávěra”, kdy je možné objekty v dané oblasti pouze udržovat. Před třemi lety předložila Správa železnic záměr ohledně přesunu. Ten chomutovští zastupitelé odsouhlasili.