Společnost Net4Gas chce přes okres Louny stavět další velký plynovod. Povede v souběhu s plynovodem Gazela, který se stavěl v roce 2012.

V současné době začalo posuzování vlivu nového plynovodu na životní prostředí, vyjádřit se k němu mohou dotčené orgány státní správy. A také obce a města, v jejichž katastrech plynovod povede.

Jeho trasa se plánuje přes Žatecko a Podbořansko, kolem Nového Sedla, Čeradic, Sýrovic, Blšan, Očihova, Kryr, Vroutku a Blatna.