„Výsledky ve všech volbách z posledních let dokazují, že zelení mají v Ústeckém kraji jednu z nejsilnějších pozic v republice,“ říká. „Ke skutečně dobrým výsledkům je však před námi ještě dlouhá cesta. Je třeba změnit názor, že hlas pro malé strany je ztracený.“

Podle výsledků eurovoleb by se spíše dalo říci, že vaše strana popularitu ztrácí. I v Ústeckém kraji.
Voliči od strany zelených v nejvyšší politice očekávali mnohem víc změn, než mohla silou svých mandátů dosáhnout. Proto někteří začali hledat jinou alternativu. Mnohá témata dnes považovaná za samozřejmá, by nebyla tolik akcentována, nebýt Strany zelených v parlamentu. Témata, jako úspory energie, třídění odpadů, recyklace, biopotraviny, obnovitelné zdroje energie, ochrana klimatu, ale také lidská práva, rozvojová spolupráce, to vše jsou pilíře tvořící předpoklad udržitelného rozvoje České republiky a světa jako takového.


Jak třeba vidíte boj Trmických proti lihovaru, který zapáchá?
Znám tuto kauzu pouze zprostředkovaně, ale zdá se, že nebyl uplatněn princip předběžné opatrnosti a zaspalo se v počátcích, kdy se rozhodovalo o umístění takového provozu na kraj města. Účastnil jsem se podobného sporu v Klášterci nad Ohří, kde laminátovna obtěžovala zápachem část města. Tamní občanské sdružení odvedlo obrovský kus práce a po několika měsících (letech) jednání, medializace a protestů dosáhlo dohody s vlastníkem provozovny na instalaci nové technologie, která zápach odstraní. Přál bych Trmickým podobný konec. A všem ostatním doporučuji, aby se důkladně zajímali o dění ve svém okolí dřív než se odsouhlasí podnikatelský záměr. Šetří to nejen čas a energii lidí, ale i peníze investorů.


Není zajímavé, jak se lidé bouří proti zápachu, ale že je na Ústecku několikanásobně překračován třeba limit prachu, což už vážně ohrožuje zdraví, jako by nikomu nevadil?
To můžeme přičíst nedostatečné informovanosti. Již v Malém princi je psáno, že to, co je důležité, je neviditelné a to, zdá se, platí i o škodlivinách. Jistěže by se společnost měla snažit, aby nebyli lidé obtěžování zápachem a hlukem. Souvisí to s kvalitou života. Nemělo by se tím ale do pozadí dostat řešení problémů, které ač nejsou bezprostředně vidět, ohrožují naše zdraví mnohem více. S tím ale souvisí také budování naší osobní zodpovědnosti. Každý z nás zanechává svou nesmazatelnou ekologickou stopu.

Mnoho lidí na severu udivuje, že se zelení nechtějí elektřinu z jádra. Nemyslíte si, že vám tato politika ublížila? I odsířené elektrárny jsou dál jedním z nejproblematičtějších znečišťovatelů na severu.
Spotřeba energie stoupá, a to především v regionech jako je Čína, Indie, ale také Afrika. Uranu pokud se neobjeví a neovládne nová generace atomových elektráren, či fůze, zbývá zásob na několik desítek let a jeho cena poroste. Hrozí však, že pokud nezměníme naše vzorce chování, budeme muset v krajním případě sáhnout k parní turbíně poháněné štěpením jader. Já bych to považoval za poslední, ne šťastné řešení. Tím spíš, když zateplením domácností dosáhneme úspory stejného množství energie, které bychom získali spálením hnědého uhlí za limity těžby. Právě proto mají zelení na Ústecku jako svou prioritu udržení ekologických limitů těžby uhlí. Naproti tomu odpor k jádru je spojen pouze s bezpečností především provozu. To jsou řešitelné překážky.


Jak posuzujete vývoj životního prostředí na severu Čech? Neměli by se zelení zasazovat za větší zlepšení?
Došlo k podstatnému zlepšení především u velkých znečišťovatelů. Navíc tu byl v devadesátých letech příslib odstavení starých uhelných zdrojů v kraji po najetí Temelína. To se nestalo. Případné přestavby starých elektráren nepočítají s nejnovějšími a tím nejúčinnějšími technologiemi. To je smutné. K tomu se přidal enormní nárůst silniční dopravy. Budeme i nadále požadovat přesun části nákladní dopravy na koleje. Další velký problém je naše hospodaření v lesích a vůbec nakládání se zelení.


A nemělo by vás tak být víc slyšet, když se třeba zastavují zelené plochy průmyslovými objekty jako je CPI Park Ždárek na Ústecku, kde přitom žijí některé chráněné druhy živočichů. Možná že lidé čekají, že se víc a každodenně budete prát za ekologii…
Nemyslím si, že bychom se k tak krátkozrakým řešením, jako je zastavování zelených ploch nevyjadřovali. Taková opatření ale nesnižují kvalitu života jen členům Strany zelených. Bylo by užitečné, kdyby se za správné věci prali všichni lidé, kterým vadí.