Přesně 261 dětí získalo tuto kartu za vysvědčení se samými jedničkami. Karta je opravňuje k volnému vstupu do areálu po celý rok. „Potěšilo nás, kolik pilných žáků má zájem trávit prázdniny na Kamencovém jezeře. To číslo je obrovské. Zvláště, když si představíme, že je to zhruba polovina žáků běžné základní školy,“ říká Zdeněk Fojtík z CV Relax, a.s., která je provozovatelem areálu Kamencového jezera.

Stoprocentní slevu na vstupné mohli jedničkáři získat tento rok do 15. července. Karta platí do konce června příštího roku. Na další sezónu musí žák opět přinést vysvědčení s průměrem jedna. „Chceme tak motivovat ke stále vynikajícím výkonům ve škole. Děti teoreticky mohou kartu využít po celou dobu svého studia na základní či střední škole. Záleží jen na nich,“ vysvětluje motivační část slevové akce Fojtík.

Společnost CV Relax a.s. karty vydává již čtvrtým rokem. „Kamencového jezero patří především dětem. Když jsme areál převzali do správy, přemýšleli jsme, jak jim udělat radost. Karta se tak stala odměnou pro ty, kteří se během celého školního roku pilně připravují a tím pádem si také nejvíce zaslouží veselé a hravé prázdniny,“ dodává Fojtík.