“Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století,” odůvodňuje magistrát na profilu zadavatele.

Prostory mají sloužit nejen jako zázemí pro další rozvoj knihovny, ale také společenské, kulturní a tvůrčí aktivity. Podmínkou přitom zůstává, že se má návrh citlivě vypořádat i s podstatou a vzhledem budovy, která reprezentuje architekturu své doby. Zároveň má počítat se zapojením obnovitelných zdrojů, aby byly zajištěné energetické potřeby budovy. Návrh, který město vybere, bude současně podkladem pro navazující projektovou dokumentaci. Podle předběžného odhadu by náklady měly dosahovat 45 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.