Jan Mareš, primátor Chomutova
Všem Chomutovanům do nadcházejícího roku 2012 přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. V tomto roce dokončíme celý kulturně sportovní areál na Zadních Vinohradech a já přeji všem občanům, aby jim tento moderní a komfortní komplex sloužil k zábavě, sportování, relaxaci i odpočinku. Tento rok se také ponese v duchu velkých investic do veřejných prostor chomutovských sídlišť. Proto přeji příjemnější prostředí v okolí bytových domů, které bude sloužit obyvatelům, ale ne vandalům. Zároveň chci všechny pozvat na tradiční i nové celoměstské akce. V dubnu budeme hostit 16. setkání hornických a hutnických měst ČR – Chomutovské krušení a zároveň Chomutovské slavnosti. Rodiny s dětmi se mohou zapojit do Rodinného zápolení 2012, které po celý rok přinese spoustu společných zážitků.
Městu Chomutovu pak přeji další rozvoj a rozkvět a především občany, kteří zde chtějí žít a pro své město něco udělat.

Radek Štejnar, starosta Jirkova
Nadcházející rok nebude snadný. Přináší řadu novinek, které život lidí zkomplikují, zejména v oblasti financí. Proto přeji všem bez rozdílu, aby se jim podařilo úskalí, jež nám rok 2012 chystá, překonat co možná nejúspěšněji, bez zásadních dopadů na každodenní život. K tomu jsou důležité dvě věci, ať to zní jakkoli banálně: láska, protože bez těch nejbližších, kteří jsou v těžkých chvílích nablízku, je život těžký sám o sobě, a zdraví, protože pokud schází to, vše ostatní ztrácí význam.

Jiří Kulhánek, starosta Kadaně
Přeji všem čtenářům poklidný rok 2012, pohodu na duši a životní nadhled.

Jitka Gavdunová, starostka Vejprt
Vážení občané, přeji vám do nového roku 2012, kromě klasického přání zdraví, štěstí a lásky, aby se vám v našem městě líbilo čím dál tím víc. A k tomu jistě přispěje i nové společné centrum, které by mělo být v roce 2012 dokončeno. Díky tomuto česko – německému náměstí se pak budeme častěji vídat s našimi sousedy, vedle kterých žijeme již celé věky, a doufám, že konečně dojde k většímu sblížení a navázání přátelských vztahů během společných akcí.

Obec Údlice
Našim občanům bychom rádi popřáli samozřejmě hodně zdraví, štěstí i spokojenosti v roce 2012. Zároveň bychom přáli i trpělivost a ohleduplnost, při právě probíhající revitalizaci středu obce Údlice. Přejeme si i počasí, které umožňuje stále pokračovat v započatých stavebních úpravách. Pevně věříme, že hotové úpravy přinesou našim občanům radost a všichni kladně ocení nový vzhled obce. Našim největším přáním je… „ ať jsou všichni v celém roce takoví, jak na vánoce. Ať jsou milí, míň se mračí, děkujeme, to nám stačí“.

Zdeněk Valenta, starosta Března
Na Nový rok co nejméně bolavých hlaviček po náročné noci. Do celého nového roku pak je nejdůležitější zdraví. Když je zdraví, jde téměř vše. Našim občanům pak přeji, aby i nadále zůstali kladně nabití jako v roce 2011, který byl pro nás všechny z Března a osad rokem velice zajímavým. Dále přeji, aby naše maminky s rodinami co nejvíce a ku spokojenosti využívali nově budované mateřské centrum v obci.
Aby byli spokojeni v nově zateplených domech na Zahradní, aby využívali všechna naše sportoviště, dětská hřiště i cyklostezku a těšili se na další aktivity, které budou nově vybudovány.

Pavel Kozlík, starosta Libědic
Čas plyne jako voda. Nestačili jsme se ani ohlédnout a je opět další rok. Jakoby to bylo před malou chvílí, co jsme připíjeli k tomu, co právě skončil. Proto mi dovolte, milí spoluobčané, je tu opět čas, kdy mnozí z nás bilancují uplynulý rok. Pro naší obec to byl, myslím, rok úspěšný. Podařilo se uspořádat množství kulturních akcí např.: 1. společenský ples, MDŽ, pálení čarodějnic, Vítskou pouť, neckyádu a další. Také musím připomenout projekty např.: bezdrátový rozhlas, projekt vodní nádrže, na multifunkční hřiště a osvětlení atd. Některé plány, doufejme, budeme realizovat v tomto roce.
Vážení spoluobčané, do nového roku Vám všem ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Ať je ten vstup do nového roku pro všechny lepší než ten předchozí!

Obec Otvice
Naším občanům přejeme zdraví, štěstí, spokojenost, více optimismu do života a spoustu tolerance mezi občany.

Luděk Pěnkava, starosta Strupčic
Svým spoluobčanům přeji samozřejmě zdraví, spokojenost a hodně slunečních dní, aby hojně využívali náš pěkný sportovní areál, aby se tam dobře bavili po celé léto. A novým nájemníkům Domu s pečovatelskou službou, kteří se do nového budou stěhovat letos v říjnu, ať se jim hezky bydlí.

Václav Hora, starosta Vrskmaně
Do nového roku přejeme obyvatelům Vrskmaně hodně zdraví, štěstí, pohody a aby se podařilo zrealizovat projekt plánovaných vstupních bytů (pro „nízkopříjmové“ obyvatele – max. 2/3 průměrného výdělku) v bývalé budově školy.

Sabina Čadková, starostka Výsluní
Město Výsluní přeje všem občanům aby rok 2012 byl plný pohody a zároveň byl výzvou pro lepší a spokojenější život.

Obec Droužkovice
Našim obyvatelům a přátelům obce přejeme do nového roku zdraví, štěstí, spokojenost a přípravu na kulturní, sportovní a společenský život v obci, který se budeme snažit v roce 2012 zpestřit.

Obec Místo
Obec Místo přeje všem svým občanům do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, lásky, pracovních úspěchů a doufá, že se stále více obyvatel zapojí do „života“ obce.

Miluše Lauková, starostka Kalku
Ráda bych občanům naší obce popřála do roku 2012, aby měli stále důvod a chuť k životu a hlavně neztráceli naději v to, že vše může být lepší. Přála bych jim, aby se nám společně podařilo splnit v příštím roce zase aspoň část našich předsevzetí pro spokojenější život v naší obci. A k tomu sílu to všechno zvládnout, potřebnou dávku tolerance a respektu k druhým, ale především pevné zdraví všem.

Marie Žovínová, starostka Pesvic
Hodně štěstí, zdraví, lásky a šťastný krok do roku 2012 .

Miloslav Mandík, starosta Všehrd
Vedle klasického přání bych hlavně nezaměstnaným občanům přál úspěch při hledání nového zaměstnání, kulturní vyžití v připravovaných akcích – návštěva pražského divadla, zábavy, připravované programy s dětmi.

Obec Všestudy
Všem občanům obce Všestudy přejeme do Nového roku 2012 hodně zdraví, spokojenost, spoustu krásných dnů v čistém životním prostředí bez smogu a vždy usměvavé a příjemné pracovníky na úřadech.

Josef Egermann, starosta Málkova
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2012.

Představitele obcí jsme se snažili zastihnout e-mailem i telefonicky. Některé obce naši nabídku přímo odmítly (Křimov, Bílence), řadu lidí jsme ale prostě jen nezastihli. Své přání občanům mohou poslat dodatečně, zařadíme ho alespoň do článku na našem webu. Redakce