Do vnitrozemí včetně České republiky zaletí jen vzácně, dosud takových případů ornitologové napočítali jen patnáct. „Jsou to pro nás vzácní hosté,“ zmínil člen České ornitologické společnosti Michal Podhrázký. „Na území republiky je možné vzácně pozorovat čtyři druhy chaluh: velkou, malou, pomořanskou a příživnou. Nevyskytují se tu každý rok, většinou je to tak, že pták přiletí, zůstane den, dva, nebo třeba deset a pak zase zmizí,“ doplnil.

Chaluhy velké jsou ptáci vázaní na moře. Zajímavý je jejich způsob obživy. „Jsou takzvaní kleptoparazité, to znamená, že kradou kořist ostatním ptákům. Napadají často racky nebo okrajově i kormorány a dotírají tak dlouho, dokud nevyvrhnou potravu z volete. Chaluha to sebere a takto se živí,“ doplnil.

O výskytu chaluhy velké na Nechranické přehradě si dali na konci uplynulého roku vědět fotografové na webu birds.cz. Jedná se o faunistickou databázi, která slouží ke sdílení zajímavých pozorování a také sběru dalších údajů o ptačích druzích.

Nová hvězdárna v Kadani.
Namířili dalekohledy na Slunce. Hvězdárna v Kadani se otevřela návštěvníkům

„Létá po celé nádrži,“ napsal tam ke svému pozorování chaluhy Robin Šícha. „Střídá odpočinek na vodě s proháněním racků bělohlavých. Některé z nich donutila vyvrhnout potravu. Když ovšem sedí na vodě, tak na ni racci útočí na oplátku taky,“ doplnil.

Podobných zápisů je tam v řadě několika dnů od různých autorů několik. Často jsou přiložené i snímky. Jsou sice rozmazané a přitahované optikou z velké dálky, přesto jsou však na nich rozpoznatelné hlavní znaky mořského opeřence: zavalité tělo, tmavá čepička a nápadná bílá pole v letkách.

Poznatky pozorovatelů přitáhly odborníky. „Začali se tam sjíždět ornitologové z celých Čech, aby se potěšili pozorováním tohoto druhu,“ zmínil Michal Podhrázký. Také on využil příležitost.

Podle odborníků se do vnitrozemí a České republiky chaluha dostává spíše omylem. „Může se tak stát třeba při vichřici,“ poznamenal ornitolog specializovaný na vodní ptactvo Petr Musil.

Pohled z vyhlídky na prodané skále.
Pražan vydražil skálu v Klášterci. Co s ní? Nevím, bylo to ze zábavy, říká

Vzácných vodních ptáků se ale v našich podmínkách v poslední době vyskytuje více. Pozorovat se dají například na nově vzniklých jezerech Most a Milada. „Tyto nové nádrže se stávají čím dál důležitějšími zimovišti vodních ptáků,“ upozornil Musil. „Dnes už patří mezi deset nejlepších zimovišť v celé České republice jak počtem druhů, tak počtem jedinců,“ doplnil. Vyskytuje se tam třeba potáplice severní, morčák velký, morčák bílý, polák velký, polák chocholačka, hohol severní, zrzohlávka rudozubá či racek chechtavý.