Slavnostního křtu se zúčastnil i primátor města Daniel Černý a jeho náměstek Marek Hrabáč a Rytířský sál do posledního místečka zaplnili obyvatelé města. Vedle autorky známky Marie Svobodové byl přítomen také rytec L'ubomír Žálec a představitelé České pošty. Známku pokřtili také chomutovští filatelisté a manžel výtvarnice, filatelista Václav Svoboda.

O Pamětní listy s razítkem prvního dne a s autogramem paní Svobodové, obálku prvního dne (FDC) a o sešitek se známkami byl veliký zájem a to nejen mezi filatelisty.

Chomutovskou známku uvedla Česká pošta do oběhu v předvečer chomutovského křtu na centrální Poště 1 v Jindřišské ulici v Praze. Známka vyšla v nákladu 630 tisíc kusů a bude jistě středem sběratelského zájmu filatelistů a protože je v hodnotě 25,- Kč, bude na mnoha dopisnicích, které budou putovat po Evropě i po světě.

Chomutovská známka předznamenala VI. Mezinárodní filatelistickou výstavu EUREGIA EGRENSIS, která se uskuteční počátkem května právě v chomutovské galerii ŠPEJCHAR, která je na známce vyobrazena.

Chomutov dnes patří k nemnoha městům, která jsou na českých známkách zachycena.