Oblast, která se rozkládá na pomezí Chomutova a Droužkovic, zahrnuje vodní plochy v zatopených důlních propadlinách a na ně navázané podmáčené břehy, stružky, kanálky, mokřady i pevné plochy zarostlé náletovými stromy a keři. Vyskytují se tam zvláště chráněné a ohrožené druhy živočichů.

„Území je významným útočištěm a hnízdištěm vodních ptáků,” uvedl vedoucí oddělení životního prostředí krajského úřadu Tomáš Burian. „Na nádrži číslo jedna sídlí kolonie racka chechtavého s přibližně dvěma sty jedinci a na nádržích ve východní i západní části území hnízdí další zvláště chráněné a vzácné druhy vodních ptáků,” dodal.

Zmrzlina z Drmalky
ZMRZLINOVÝ SPECIÁL: Karamelová i maková. Chomutovská Drmalka překvapí i vás

Mezi ně patří například lžičák pestrý, polák velký, zrzohlávka rudozubá, potápka roháč, potápka malá, potápka černokrká nebo labuť velká. Rákosiny obývá moudivláček lužní, slavík modráček středoevropský nebo rákosník velký a křoviny pěnice vlašská a slavík obecný.

K dalším zvláště chráněným a ohroženým živočichům, kteří se tam vyskytují, patří čolek velký, kuňka ohnivá a vážka jasnoskvrnná. Z běžných druhů plazů je tam možné najít ještěrku obecnou, slepýše křehkého, užovku obojkovou i zmiji obecnou. Ze savců se tam vyskytují srnci, divočáci a lišky.

Lokalitu Pražská pole na mapách není možné najít. Místní lidé jí tak říkají v souvislosti s dřívější těžbou uhlí. Dnes je hojně využívaná k rekreaci. Území s více než desítkou vodních nádrží například dobře znají rybáři, na procházky tam chodí také lidé z Chomutova a hlavně blízkých Droužkovic. „Chodívají tam se psy, jezdí také na koních,” zmínil starosta Droužkovic Zdeněk Národa. O záměru vyhlásit rezervaci už kraj obec informoval. „Doufáme, že i tak zůstane oblast volně přístupná. Kdyby zakázali lidem chodit tam se psy a chlapi by si tam nemohli chytit rybu, bylo by to špatné,” dodal.

Lea Jozífková ze statku Hořenice při hovoru s poslancem Michalem Kučerou.
Sedláci od Nechranic jsou v koncích, drtí je extrémní sucho. Rok od roku větší

Území se rozkládá hned za městem ve směru na Prahu a je dobře dostupné autem. Přesto působí odlehle, takže tam v minulosti někteří lidé vozili ve velkém odpadky. Droužkovice a Chomutov proto opakovaně musely investovat do odstranění černých skládek. Zlepšení přišlo až poté, co úřad na cestu nechal umístit závory. „Ty to hodně omezily,” konstatoval starosta Droužkovic. „Ne že by se lidé ukáznili úplně, ale docela to zabírá,” dodal.

Kromě toho je podle ochranářů na místě usměrnit také pohyb lidí, rybáře nevyjímaje, aby nebyli rušeni hnízdící ptáci.

V plánu potřebných zásahů a opatření se počítá se zásadní prořezávkou dřevin, aby nebyly nádrže tolik zastíněné, protože to obojživelníkům neprospívá. Vyřezaný má být také rákos a dále se omezí rybí obsádka v nádržích. Další plochy s náletovými stromy a křovinami by měly být pravidelně ošetřované sečí nebo spásáním.