Povrch komunikace už byl ve špatném stavu, jeho rekonstrukce v tomto úseku bude trvat do začátku srpna. Práce probíhají od křižovatky se silnicí III/22322 u odbočky na Blahuňov ke křižovatce s komunikací III/01328 a III/22318 u Prunéřova. Rekonstruovat se bude po částech, celkem je naplánováno deset etap.