Celková kriminalita v České republice podle statistik klesá, mordy a loupežná přepadení co do počtu začíná pomalu válcovat kyberšikana. Nejčastěji jsou obětmi děti. Jak se bezpečně pohybovat ve světě internetu, je učí i Ústecký kraj. Právě z něj pochází Eliška Fialová, která zvítězila ve finále soutěže Kraje pro bezpečný internet. Toto klání, jak už název napovídá, organizují krajské samosprávy. Informace o rizicích internetu a možnostech pomoci přináší také stejnojmenný projekt.

„Smyslem soutěže je podpora prevence v oblasti elektronické bezpečnosti mládeže,“ popsal mluvčí hejtmanství Vít Hnízdil. Na soutěžící čekal kvíz, který otestoval jejich znalosti o bezpečném pohybu na internetu a schopnosti se kyberútokům bránit.

Žákyně Eliška Fialová reprezentovala základní školu Na Podlesí v Kadani. Do projektu se zapojilo více jejích spolužáků, škola totiž přikládá této problematice váhu. „Škola vnímá téma jako velmi důležité už proto, že používání internetu je pro současnou generaci dětí denním chlebem, ovšem o bezpečném pohybu v síti vědí velmi málo,“ vysvětlil ředitel školy Zdeněk Hosman. Jak se bezpečně pohybovat v online světě se děti dozvídají nejen v hodinách informatiky, ale i v ostatních předmětech.

Sama kadaňská škola má s kyberšikanou zkušenosti. „S projevy kyberšikany se občas setkáváme, snažíme se jim čelit právě neustálým vštěpováním základních zásad bezpečného používání internetu,“ sdělil Hosman.

Nebezpečí sociálních sítí

Důležité je podle něho zaměřit se především na sociální sítě. „I dnes je třináctiletá dívka ochotná poslat svoje fotky úplně neznámému člověku,“ řekl ředitel školy.

Fotografie pak mohou skončit nejen u spolužáků, kteří vrstevníka nemají zrovna v oblibě a chtějí je zneužít, ale hlavně u pedofilů.

O výjimečné případy se nejedná. Univerzita Palackého v Olomouci a Nadace 02 provedla mezi lety 2018 až 2019 výzkum, ze kterého vyplývá, že urážkám, ponižováním a sexuálním návrhům čelilo v Ústeckém kraji 47 procent všech dotázaných mladých lidí.

Podobný výzkum provedla i Milena Maryšková na Technické univerzitě v Liberci. Výzkumný vzorek přestavoval 270 respondentů. Na otázku, zda student našel někdy na internetu vulgární nebo intimní fotografie či videa zachycující jeho nebo někoho z okolí, odpovědělo kladně 44 procent dotázaných. „Z 53 procent se jednalo o data intimního či dokonce pornografického charakteru,“ komentovala výsledek svého výzkumu Maryšková.

Raketový nárůst kyberšikany potvrzují i statistiky Linky bezpečí. Zatímco v roce 2010 řešili mladiství a děti s operátory kyberšikanu jen sedmnáckrát, o osm let později to už bylo 2182 telefonátů nebo mailů.

Sexuální útoky v hledáčku filmařů
Problém kyberšikany a útoky sexuálních predátorů na děti a mladistvé řeší i dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka. Snímek V síti spatřil světlo světa v roce 2019. Na třech figurantkách zaznamenal během deseti dnů 2 458 útoků pedofilů. Autoři chtěli upozornit na rostoucí počty zneužitých dětí na internetu.