Nově si budou muset o cestovní pas či občanský průkaz zažádat pro své děti i rodiče, kteří dříve využívali při cestování toho, že mají své děti zapsané v pase. „Klientům mohu doporučit, aby se k návštěvě úřadu objednali, využili jiné dny než pondělí a středu a hlavně nenechávali vyřízení dokladů na poslední chvíli,“ řekl základní rady vedoucí odboru dopravních a správních činností Bedřich Rathouský.

Od 26. června už nebude možné, aby rodiče cestovali se svými dětmi, jež mají zapsané ve svém cestovním dokladu. Budou si muset zažádat o pas nebo občanský průkaz nezletilých dětí. Pas pro dítě je zpoplatněn 100 korunami a má platnost pět let. „Nově lze zažádat i o občanský průkaz pro děti do 15 let, na který je možné cestovat v rámci Evropské unie,“ přibližuje vedoucí oddělení správních činností Věra Krupičková. Za „dětský“ občanský průkaz se platí poplatek 50 korun a jeho platnost je také pět let. U obou dokladů je však nutné, aby odpovídala podoba na fotografii, proto je v případech velmi malých dětí nutné doklady vyměnit častěji.

Chomutovský magistrát má každý týden 37 úředních hodin. Díky tomu mají lidé možnost si vyřídit své záležitosti i v jiných dnech než pondělí a středa od 8 do 17 hodin, jak je běžné na jiných úřadech. „Kdo nechce stát ve frontách, měl by na úřad přijít třeba v úterý nebo ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. Tyto dny jsou přepážky pro pasy a občanky někdy využité z necelé poloviny,“ radí Věra Krupičková.

Využitím objednávkového systému pomocí SMS si lze zamluvit přesný čas, kdy se vám bude úředník věnovat. Tento systém je k dispozici nepřetržitě. Více na www.chomutov-mesto.cz/sms . Důležité je přijít zažádat o nový doklad včas, aby si lidé nekomplikovali odjezd na dovolenou. Lhůta na vyřízení je třicet dní.

Od ledna se jak o občanské průkazy, tak i cestovní doklady žádá na stejných přepážkách. Tato kombinovaná pracoviště chomutovského magistrátu vyplňují s klienty žádosti a zajišťují i pořízení fotografií či snímání biometrických prvků. Ministerstvo vnitra, které má přístrojově pracoviště vybavit, jich dodalo do Chomutova nedostatečný počet. „S ministerstvem od loňského roku tento problém řešíme a chceme, aby nám poskytlo prostředky na další pracoviště,“ komentuje Bedřich Rathouský příčinu tvoření front.