V pondělí ale Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na úseku provoz obnovila a už není potřeba přestupovat na autobusovou náhradní dopravu. Cestující se ale přesto ještě musí připravit na malá omezení, v opraveném úseku nepojedou vlaky plnou rychlostí. Po dobu 15 dní, kdy SŽDC opravenou část trati monitoruje, pojedou pouze rychlostí 50 kilometrů v hodině.

Při dubnovém poškození tratě došlo ke zničení železničního svršku a trakčního vedení. Opravné práce spočívaly v odtěžení sesuté zeminy, vybudování nové výztuže náspu a obnově trakčního vedení v délce 300 metrů. Náklady se vyšplhaly na 90,7 milionu korun.