Na webových stránkách města radnice zveřejnila seznam a popis všech hřišť ve městě. Nabízí obyvatelům, aby se seznámili s aktuálním stavem hřišť ve městě a jejich vybavením. Obyvatelé tak mohou navrhnout, co podle nich ve městě chybí a co by chtěli mít na odpočinkové zóně za Dlouhou ulicí.

Ve svých návrzích na řešení musí lidé respektovat základní parametry, jako je velikost hřiště, která se musí zachovat, protože celé okolí se dle záplavové mapy Klášterce nad Ohří nachází v záplavovém území Kláštereckého potoka. Jaké bude mít hřiště konečnou podobu tak mohou obyvatelé města výrazně ovlivnit.

O průběhu plánování bude radnice obyvatele informovat. Návrhy mohou lidé posílat pomocí vyplněného ústřižku z Kláštereckých novin, který doručí do informačního centra pod radnicí, nebo e-mailem na chlupova@muklasterec.cz.

HŘIŠTĚ RŮZNÝCH TYPŮ

Aktuálně je ve městě osm různých hřišť s rozmanitým zaměřením. V řadě případů jsou tu vedle klasických prolézaček, houpaček a pískoviště také rozmanité herní prvky z různých přírodních materiálů. Některá z nich jsou speciálně zaměřená, jako třeba dopravní hřiště, nebo ta s posilovnou pod širým nebem. Samostatnou kapitolou je pak skatepark.

Přehled hřišť v Klášterci nad Ohří- Dřevěné hřiště v Sadové ulici
- Dětské hřiště Na Vyhlídce
- Hřiště v areálu ZŠ Školní v Topolové ulici
- Hřiště v areálu ZŠ Petlérská
- Hrací prvky v ulici Václava Řezáče
- Dopravní hřiště
- Dětské hřiště mezi ulicemi Pionýrů a Lesní
- Hřiště mezi ulicemi Družstevní a Dlouhá

HOROLEZECKÁ STĚNA

Každé hřiště má svá specifika, například na hřišti v Sadové ulici najdete řadu atraktivních herních prvků ze dřeva - domeček s okny, sedátky a kreslící tabulí, bryčku, prolézačku s věžičkami a skluzavkou, ozvučná dřeva s paličkami a další.

Hřiště v areálu ZŠ Školní v Topolové ulici zase nabízí herní sestavy pro větší i menší děti. Je zde šplhací síť a stěny, skluzavky, houpačky, posilovací stroje pro dospělé, pružinová houpadla, odrážecí můstek, balanční dráha, ale i kuchyňka, volant či krasohledy.

Na velkém dětském hřišti mohou děti využívat lanovou pyramidu, houpačky, herní sestavu pro větší děti s otáčivými prvky, skluzavku, horolezeckou stěnu, věže, opičí dráhu, řetízkové houpačky, či houpačku pro handicapované.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Speciální vybavení má dopravní hřiště s dopravními značkami, kruhovým objezdem a parkovištěm. Mimo toho je zde také multifunkční hřiště na volejbal, nohejbal, fotbal, tenis, házenou či florbal, hřiště na pozemní hokej a basketbal, pingpongový stůl, řetězová a lanová houpačka, dvě trampolíny a velké hřiště.

DALŠÍ HŘIŠTĚ VE MĚSTĚ

Dřevěné hřiště v Sadové ulici. Zdroj: Mú Kl. n. Ohří Na hřišti v Sadové ulici je řada atraktivních herních prvků ze dřeva domeček s okny, sedátky a kreslící tabule, bryčka, prolézačka s věžičkami a skluzavkou, ozvučná dřeva s paličkami a další.

Herní sestava v Topolové ulici. Zdroj: Mú Kl. n. Ohří Hřiště v areálu ZŠ Školní v Topolové ulici nabízí velké hřiště s herními sestavami pro větší i menší děti. Najdete zde šplhací síť a stěny, skluzavky, houpačky, posilovací stroje pro dospělé, pružinová houpadla, odrážecí můstek, balanční dráhu, ale i kuchyňku, volant či krasohledy. Je zde také pískoviště, hřiště na malý fotbal či házenou a brzy zde vyroste lanovka.

Hřiště na Vyhlídce.Zdroj: Mú Kl. n. Ohří Dětské hřiště Na Vyhlídce na sídlišti Panorama nabízí kovové hřiště s lanovou pyramidou a houpačkou pro teenagery.