Byli to politici, kdo tlačil na zřízení pořádkové jednotky na Šluknovsku. A jsou to politici, kdo se teď diví, jak celá věc dopadla. Místo speciální jednotky totiž jezdí hlídat Šluknovsko policisté z ostatních okresů. A tam samozřejmě chybí. Včetně Chomutovska.

„Informace o přesunech policistů v rámci Ústeckého kraje ve prospěch některé z jeho oblastí jsou pro nás znepokojující,“ řekl Chomutovskému deníku primátor Jan Mareš. Příliš ho neuklidňuje ani ujištění policejního prezidia, že jde jen o dočasnou záležitost.

Naopak se obává, jestli vláda nechce opět přenést část svých povinností na obce, potažmo na městskou policii. Právě se totiž jedná o posílení jejích pravomocí. „Pokud se prokáže, že v našem městě policisté chybí, budu interpelovat policejního prezidenta a ministra vnitra,“ slibuje Mareš. „Městská policie pomáhá udržovat veřejný pořádek, ale nemůže suplovat republikovou policii.“

Hejtmanka Jana Vaňhová, která je rovněž chomutovskou radní, již kvůli tomu napsala policejnímu prezidentovi. „V souvislosti se zajištěním bezpečnosti na Šluknovsku se začínají šířit informace, které mě znepokojují,“ nechala se slyšet. „Policie musí garantovat bezpečnost pro celý náš kraj a je nepřijatelné, aby bezpečnostní situace jednoho okresu byla řešena na úkor jiných.“

Jenže právě to se teď děje. Pořádková jednotka zřízena nebyla a na Šluknovsko dojíždějí na třídenní službu policisté z jiných okresů. Z Chomutovska jich tam pravidelně odjíždí šest až osm. A chybí pochopitelně tady.

Chomutovský deník již na situaci upozorňoval před čtrnácti dny. A policisté, které situace také štve, nám proto adresovali dopis. Nikdo konkrétní pod ním podepsaný není, ale kromě rozhořčení obsahuje také řadu detailů, z nichž je patrná znalost věci (celý text dole). Dopis dostali i představitelé měst a kraje, proto ty reakce.

Jenže policisté v něm z celé situace viní kromě svého vedení právě i politiky. „Protože nechtěli vypadat hloupě v očích veřejnosti, tak začali věc bez rozumu řešit a přislíbili bez rozvahy zřízení stálé pořádkové jednotky o počtu padesáti policistů,“ píší v dopise, který formulují jako stížnost nejvyšším místům kraje i policie. Uvádějí v něm také, že pořádková jednotka, která měla na Šluknovsku vzniknout, byla „politická objednávka“. A stěžují si také, že vše dopadlo pouze na řadové policisty z obvodních oddělení.

Náměstek krajského ředitele policie v Ústeckém kraji Oldřich Zeman ubezpečuje, že je to jen dočasné „V Ústeckém kraji začne v květnu působit zcela nová speciální pořádková jednotka. V ní bude zpočátku padesát policistů, kteří se přihlásili z obvodů,“ uvedl nedávno pro Deník. Uvolněná místa na obvodních odděleních prý zaplní nově přijatí policisté.

Policisté v dopise tvrdí, že nemají problém s převelením (byť si v něm stěžují i na zajištění ubytování či stravy), ale že nikdo neřeší, kdo bude dělat jejich práci na obvodních odděleních. „Kdo zajistí bezpečnost v jejich obvodech, kde je stokrát větší počet trestné činnosti než na Šluknovsku, kdo zpracuje jejich agendu? Nikdo to neřeší, práce se jen nahromadí,“ píší.

Hejtmanka chce po policejním prezidentovi vyjádření i k tomuto dopisu. V těchto dnech se mají na Šluknovsku sejít starostové obcí z kraje, aby mimo jiné prodebatovali tuto záležitost.

Anonymní dopis, který měli sepsat policisté z obvodních oddělení (necháváme v původním znění):

Stížnost na rozhodnutí o nesmyslném a neúčelném výkonu služby policie v Šluknovské oblasti

 

V Šluknovské oblasti došlo k občanské demonstraci pro jeden medializovaný závažnější trestný čin a necelou desítku přestupků spáchaných nepřizpůsobivými občany. Již z počtu je jasné, že se jedná o zanedbatelný počet trestné činnosti a nezávažného charakteru v porovnání s trestnou činností v našich okresech. K zvládnutí této trestné činnosti postačí jedno malé obvodní oddělení policie o počtu deseti policistů. Občanům tamní oblasti, protože na toto nebyly nikdy zvyklí, se to nelíbilo, a proto věc medializovali a nafoukli do takového charakteru, že ve věci začali být činní regionální a státní politici. Protože nechtěli vypadat hloupě v očích veřejnosti, tak začali věc bez rozumu řešit a přislíbily do dané oblasti, které je ve srovnání s dalšími okresy kraje tou méně zatíženou oblastí trestnou činností s ještě menším počtem nepřizpůsobivých občanů tak, že přislíbili bez rozvahy zřízení stálé pořádkové jednotky o počtu 50 policistů do výkonu dohledu nad pořádkem v dané oblasti. Přislíbená pořádková jednotka, která v dnešní době nemohla a nemůže být zřízena z důvodu ekonomických škrtů v resortu Policie ČR, byla z rozhodnutí vedení policie nahrazena policisty z obvodních oddělení jiných okresů. Není třeba v tomto kontextu zdůrazňovat, že stavy policistů v okresech suplující přislíbenou pořádkovou jednotku politiky a vrcholovými manažery policie jsou tak početně oslabeny, že mají fatální problém samy zajistit výkon služby útvarů obvodních oddělení a tím zajistit ochranu obyvatel v jejich území, výjezdy na oznámení, zpracovávat vlastní agendy a nápad trestné činnosti, natož objasňovat trestnou činnost. Měsíčně se počet přímo vykonávající policistů pohybuje na téměř 50 policistů z jednoho okresu, jak je vidět v přehledu odvelení. Takovýto počet policistů, kde nejsou už je bezesporu citelně znát. Policisté z obvodních oddělení, kteří jsou v rámci celé policie jedni z nejzatíženějších a s největším počtem zrušených služebních míst, místo aby zajišťovali v rámci svých možností, v oslabeném početním stavu, bezpečnost a výkon služby v jejich území, kde je několikanásobně větší nápad trestné činnosti oproti Šluknovu, jsou převážení služebními vozidly k výkonu dozoru do Šluknova, což je také nákladné. Ve Šluknově jsou několik dní ve výkonu, za což jim nejsou hrazeny žádné přesčasové hodiny, vše je v režii fondu hodin běžného měsíce, a nemohou pak sloužit na úkor toho svých útvarů. S převelením policisté nemají problém, ale nikdo neřeší, kdo bude dělat jejich práci na obvodních odděleních, kdo zajistí bezpečnost v jejich obvodech, kde je stokrát větší počet trestné činnosti, jak na Šluknovsku, a kdo zpracuje jejich agendu. Bohužel toto nikdo neřeší, jejich práce se jim jen tím víc nahromadí, nikdo ji za ně neudělá. Dále pokulhává samotné zjištění na místě, kde policisté nemají ani zajištěnu základní stravu. Manažeři policie a politici, kteří na jejich obyčejných poradách si pořádají za státní peníze žranice a bankety, ale aby se postarali o zajištění stravy pro policisty vykonávající službu, kde si jí ani sami nemohou zajistit, to je vůbec nezajímá. Policisté slouží noční službu od 19,00 hodin do 07,00, kdy ubytování mají v ubytovně policie na samotě u lesa. Po noční se chtějí prospat, jako každý jiný člověk, ale místo toho si shání pokoutně stravu, protože poté co jsou převeleni na ubikace, tak jdou strhaní spát a když se probudí, tak mají od 15,00 do 19,00 hodin, tedy do nástupu nové noční služby, pohotovost, nemohou pak opustit ubikace, kde se nevaří a strava není nikterak zajištěna s ohledem na ubytování v lese, kde nic není, a tak jsou celý den o hladu a čekají jen, až budou vyvezeni do výkonu, kde si kupují studená a tzv. rychlá jídla po benzínových pumpách, což je dost velká ostuda. Takováto pořádková jednotka politiky garantovaná na jejich pouze politickou objednávku, se dotkla pouze policistů z obvodních oddělení. Jiných policistů se toto nedotklo a při tom jich jsou plné kanceláře rádoby policistů, od okresů, po kraj a samotné prezidium, hlavně, že berou plat jako policista a nesčetněkrát větší. Pokud jsou policisti, tak by je měli taky vyhnat do ulic, když je potřeba. Z toho je jasné, že žádná pořádková jednotka vytvořena nebyla. Toto rozhodnutí o převelování policistů bylo učiněno bezhlavě, nesystémově, nekontrolovatelně, bez předchozí analýzy počtu nápadu trestné činnosti v okresech a obvodech dotčených převelením policistů, bez ověření počtu nápadu trestné činnosti na Šluknovsku, kde není téměř žádná trestná činnost a kde počet všech nepřizpůsobivých odpovídá počtu nepřizpůsobivých v jednom panelovém domě v Mostě, Chomutově nebo Teplicích, a proto jej spatřujeme jako neekonomické, neúčelné, nesmyslné a měl by být za toto nést zodpovědnost, protože v obvodech s převelenými policisty došlo k nárůstu trestné činnosti, ohrožení bezpečnosti a akceschopnosti obvodních oddělení policie, což jsou jediné výkonné složky u policie. Veřejně proto podáváme stížnost na rozhodnutí o převelování policistů z dotčených obvodních oddělení a žádáme důkladné prošetření a případné vyvození odpovědnosti z plýtvání finančními prostředky a silami policie, ale z důvodu ohrožení bezpečnosti a ochrany obyvatel v území obvodních odděleních, které na základě takovéhoto rozhodnutí přišli o službu konající výkonné policisty.