Především chodci se dopouštěli přestupků, a to v sedmi případech, jedenkrát se prohřešil i cyklista. Dvě osoby nebyly během jízdy motorovým vozidlem řádně připoutány bezpečnostním pásem, jeden řidič překročil hranici maximální povolené rychlosti jízdy. Tentokrát policisté nepřistihli žádného účastníka silničního provozu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Všechny přestupky vyřešily pokuty, a to ve výši 7 400 korun