V případě autobusů bylo vše v pořádku. Avšak většina řidičů nákladních vozidel předpisy porušila. Jednalo se celkem o patnáct přestupků. U všech zkontrolovaných vozidel bylo zjištěno 29 přestupků, například nevyhovující technický stav (5x) nebo nepoužití bezpečnostních pásů (4x). Většinu porušení předpisů (28) vyřešily pokuty v celkové výši cca 26 tisíc korun.