Letní areál neměl kolaudaci. A za to dostane pokutu, rozhodl chomutovský stavební úřad.
Dal tak za pravdu ombudsmanovi, který na to upozornil. „Správní delikt byl prokázán a byla uložena sankce ve smyslu zákona,“ tlumočil rozhodnutí stavebního úřadu mluvčí magistrátu Tomáš Branda.

Kolik peněz provozovatelé z CV Relax zaplatí, zůstává tajné. „Dle zákona je účastníkem řízení o správním deliktu ten, kdo skutek spáchal a správní orgán. Výši pokuty proto nelze sdělit,“ vysvětluje Branda. Peníze dostane město.

Podle zákona hrozí za užívání stavby bez kolaudace pokuta od 500 tisíc do milionu. Nicméně z dostupných informací je patrné, že úřad může udělit i pokutu nižší než půl milionu, výklady zákona se různí. Záleží také na tom, jestli Bandu potrestal opakovaně. Bez kolaudace totiž fungovala šestnáct dní. Podle zákona mohl i nemusel.

Podle Brandy padl trest za celou dobu, kdy byl areál využíván bez kolaudace. Vzhledem k různým výkladům zákona tak mohl CV Relax zaplatit miliony, ale i desetitisíce korun.

Nesrovnalosti
Stavebnímu úřadu od května šéfuje paní Monika Zeman. Firma MZ Engineers, kterou z poloviny vlastnila, vyřizovala pro letní areál stavební povolení a zastupovala CV Relax při jednání z úřadem v roce 2009, kdy se Banda otevírala.

A právě stavební úřad rozhodl o pokutě. Město tvrdí, že pokuta padla ještě předtím, než Moniku Zeman radní vybrali jako šéfku úřadu. Přitom ještě 4. května mluvčí města tvrdil, že úřad o užívání stavby bez kolaudace nevěděl. To už však byla Monika Zeman ve funkci.

Střet zájmů?
Stavební úřad bude také rozhodovat o případných dalších pokutách pro areál. Kolaudace je totiž sporná, podle hygieny se na Bandě nesmí pořádat hudební produkce, protože pro to není zkolaudována.
To, že o Bandě bude rozhodovat žena, která ještě nedávno pro provozovatele pracovala, nikomu nevadí.

Nejde o střet zájmů, musí být dodržován zákon, tvrdí město. „Vedoucí stavebního úřadu je povinna dodržovat platná ustanovení zákona a tudíž není a nemůže být ve střetu zájmu,“ odpověděl na otázku Deníku Branda. Sama Zeman nic říkat nechce. „Já se s vámi o nějakých firmách nebudu bavit. Na komunikaci máme tiskového mluvčího,“ odvětila do telefonu.

Na to, jak stavební úřad v případě Bandy nedodržuje zákony, upozornil dnes už zesnulý Otakar Motejl. Nebýt jeho zprávy, která se objevila v médiích, Banda by možná pokutu vůbec nedostala.
Podle města je legitimní a i jinde standardní, že se vedoucí úřadu při výkonu funkce setká s bývalými klienty. „V Chomutově nesídlí příliš firem zabývajících se inženýrskou činností,“ komentuje to Branda. Podle primátorky Ivany Řápkové se také Monika Zeman při nástupu vzdala podílů v soukromých firmách.

Do čela vedoucí byla vybrána kvůli odbornosti. „K osobě Moniky Zeman je třeba uvést, že byla magistrátem vybrána ve výběrovém řízení pro její odbornost, dobré reference a dlouholeté zkušenosti v investorsko - inženýrské činnosti,“ doplnil Branda.

Zeman obsadila volné místo vedoucího zhruba po roce. Loni město propustilo tehdejšího šéfa Oldřicha Moravce, protože si v pracovní době připil alkoholem.