Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již třetím rokem mapuje podmínky pro podnikání.
Podle vnímání podnikatelů v letech 2008 až 2010 v průměru mírně vzrostla konkurence. Naopak pozitivum podnikatelé pociťují v nebytových prostorech.

Sehnat místo na podnikání je oproti roku 2008 lehčí. Podle podnikatelů prý také došlo ke snížení nadbytečné byrokracie a možnost zajistit pro svou provozovnu dostatek kvalifikovaných pracovníků je od předloni lepší.

„Kraj můžeme rozdělit na čtyři oblasti, které se od sebe významně odlišují. Okolí uhelných dolů má vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, zatímco Litoměřicko a Lounsko jsou zemědělské oblasti, a oblast Děčínska nedisponuje ani průmyslovou ani zemědělskou výrobou.
Proto je zde různá hustota a místy četnější shodné zaměření podnikatelů, což způsobuje lokálně extrémně silné konkurenční prostředí,“ říká Michal Kaderka, analytik výzkumného týmu.

Jak vyplývá ze závěrečné zprávy, Ústecký kraj má potenciál růstu průmyslové i zemědělské výroby.

V jednotlivých regionech jsou ovšem nerovné podmínky pro podnikání. „Rozdíly ve výsledcích výzkumu odpovídají velké nejednotnosti Ústeckého kraje, jak z hlediska hospodářské struktury, hustoty osídlení, tak i z hlediska přírodních podmínek. Trendy sice naznačují v jednotlivých parametrech vyrovnání rozdílů, ovšem bez cílené podpory úřadů nebude možné všude nabízet konkurenceschopné podmínky pro podnikání“, uzavírá Michal Kaderka. (mh)