Součástí stavby bude i provedení dodatečné hydroizolace vybraných dělících příček u relaxačního bazénu a v rámci opravy podlahových konstrukcí výměna stávajících vtoků.

Veřejná zakázka probíhá v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a její předpokládaná hodnota dosahuje 15,7 milionu korun bez daně z přidané hodnoty.