Některé části železniční trati Chomutov město – Kyjice jsou podle posouzení Správy železnic za hranicí životnosti. Napraví to obří investice, která této části Podkrušnohorské magistrály značně vylepší kondici. Původně byla spočítaná na 1,6 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Státní organizace už vypsala tendr na zhotovitele, nakonec ho ale zrušila, protože vyschly finanční zdroje. Další vyhlásí výhledově.

„Zahájení realizace se bude odvíjet mimo jiné od zajištění potřebných finančních prostředků na investiční akci a souvisí s finančním rozpočtem organizace pro rok 2023,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Do té doby náklady ještě vzrostou, nakolik ale zatím není jisté. „S ohledem na kolísání cen budou upřesněny až v rámci přípravy nového zadávacího řízení,“ doplnil. Podle původního plánu se mělo stavět už v dubnu loňského roku a práce měly být letos v prosinci hotové. Zadávací řízení organizace vypsala v závěru roku 2020. Kvůli potížím s financováním, které má zajistit Státní fond dopravní infrastruktury, ale Správa železnic všechno zastavila.

Stanice jako ze škatulky

Podkrušnohorská magistrála je železniční spojkou mezi Chomutovem s Chebem. Rekonstrukce úseku má přinést zkrácení jízdních dob. SŽ počítá s obnovou jízdní dráhy s kolejemi a železničního spodku včetně opěrných zdí náspu Kamencového jezera a šesti mostů. Úpravy se budou týkat i železničních přejezdů. Cestující ocení hlavně zásadní proměnu zastávky Chomutov – město a zastávky Jirkov, které přinesou kulturnější prostředí, nové sociální vybavení a bezbariérový přístup. O ty si říká hlavně zastávka Jirkov, která působí velmi nehostinně.

Křižovatka před Kadaní a Kláštercem nad Ohří je místem častých nehod.
Nejkritičtější místa Chomutovska? Křižovatka před Kláštercem a kruhák u Otvic

„Potřebovala by polidštit,“ míní Lenka Kohoutová z Chomutova. „Využívám ji skoro 35 let, dříve to bylo kvůli škole, dnes je to tu a tam, když vyrážíme na výlet. Vidím, jak to tu jde od deseti k pěti. Samá čmáranice, ve vestibulu pochybná individua a klidu nepřidá ani to, že je výdejna jízdenek zamřížovaná,“ zhodnotila.

Cesta k podchodu nebo únikovka?

U jirkovské zastávky Správa železnic avizovala také probourání dvou podchodů. Jeden má sloužit Otvickým, aby si nekrátili cestu nebezpečným přecházením trati, druhý usnadní přístup do otvické nákupní zóny, která denně slouží tisícům zákazníků z Chomutovska. Sami obyvatelé Otvic ale musí urazit velký kus cesty, aby se tam dostali.

Obec s průchody počítala, proto k místu přivedla chodník. Aktuálně se chystá ke kolaudaci. „Vypadá to ale jako nějaká úniková hra, protože chodník končí u kopce,“ glosovala starostka Otvic Aneta Hutyrová. „Doufáme jen, že je záměr pouze odložený. Snad se vše nezrušilo,“ věří.