Opakované volby se konaly šestnáctého března. Ustavující setkání nového zastupitelstva se konalo ve třetím dubnovém týdnu, novou hlavou obce je starostka Zdeňka Peroutková.

Volbu starostky schválilo zastupitelstvo všemi sedmi hlasy. Na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 9. května se bude ještě rozhodovat a schvalovat výše a rozložení rozpočtu obce na rok 2019.

(hun)