Opakované volby se konaly šestnáctého března. Ustavující setkání nového zastupitelstva se konalo ve třetím dubnovém týdnu, novou hlavou obce je starostka Zdeňka Peroutková.

Volbu starostky schválilo zastupitelstvo všemi sedmi hlasy. Na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 9. května se bude ještě rozhodovat a schvalovat výše a rozložení rozpočtu obce na rok 2019.

(hun)

Emil Příhoda se se svojí sbírkou čítající 100 automobilů značky Praga zapsal do České databanky rekordů.
Chomutov může mít rekordní sbírku veteránů Praga. Kraj jedná s majitelem