Chtěli byste zlepšit životní prostředí? Požádejte si o peníze z městských grantů, které město vypsalo na rok 2017.

Zatím jsou vyhlášeny dotační programy na kulturu, místní historii, komunitní rozvoj, na činnost stávajících a nových sociálních služeb, podporu aktivit environmentálního vzdělávání a ochrany přírody. V těch je připraveno na příští rok pět milionů korun. Vždy je určena nejvyšší možná výše dotace na jednu aktivitu a výše maximálně uznatelných nákladů, které se liší dle dotačního programu.

Žádosti bude možné podávat od 1. 1. do 31. 1. 2017, u dotačního programu životního prostředí do konce února.

„Děkuji všem, kteří městské granty už využili a udělali něco pro své okolí. V podpoře aktivních Chomutováků budeme pokračovat i nadále," říká primátor Daniel Černý.

Všichni rodiče dětí ve věku od 6 do 18 let, které navštěvují volnočasové aktivity, mohou v novém roce znovu využít takzvanou poukázku na kroužky. Poukazy na příspěvky v hodnotě 500 korun na dítě a pololetí se budou rozdávat na začátku druhého školního pololetí, organizace si o jejich proplacení musí požádat v únoru.

Souběžně se po celý rok možné získat od města takzvaný minigrant, tedy podporu do výše maximálně pěti tisíc korun. O peníze se musí požádat nejpozději měsíc před akcí.

Žádosti se podávají výhradně elektronicky, což zjednodušuje administraci žádostí a práci hodnotících komisí. K tomu je potřeba mít kvalifikovaný elektronický podpis. Interaktivní formulář je dostupný na webových stránkách města.

Přehled dotačních programů a podrobnější informace jsou na webu města ZDE.