Jak se dostat domů autobusem 

Stavební práce týkající se Písečné jsou naplánovány do konce května 2016. „Po tuto dobu bude ulice v části od podchodu v Borové ulici až k zastávce MHD Zdravotní středisko neprůjezdná a spoje MHD nebudou zajíždět na zastávky Zahradní TIP a Písečná - zdravotní středisko v obou směrech," upozorňuje město ústy svého mluvčího Jana Rödlinga. Spoje budou odkloněny přes ulici Zahradní, kde jsou dvě zastávky Zahradní I, Zahradní II. Na ty budou zajíždět všechny spoje kromě linky č. 16, která bude stavět pouze na zastávce Zahradní I.

Lidé z Písečné mohou také využít linkové spoje objednávané krajem, tedy „zelené autobusy". Ty pravidelně obsluhují konečnou zastávku Písečná, odkud jezdí přes Otvice do Chomutova (autobusové nádraží, poliklinika) a do Jirkova. V těchto spojích ale neplatí Buskarta chomutovského dopravního podniku.

Odkloněné linkyLinky č. 1, 2, 10, 11, 41, 50, 51
Budou odkloněny přes ul. Zahradní, ve které budou na všech spojích obsluhovat zastávky Zahradní I a Zahradní II.
Linka č. 40
Bude odkloněna přes ul. Zahradní, ve které bude obsluhovat zastávky „Zahradní I" a „Zahradní II", kromě posledního spoje z Polikliniky, který zůstává beze změn ukončen v zastávce „Zahradní TIP".
Linka č. 16
Bude odkloněna přes ul. Zahradní, ve které bude na všech spojích obsluhovat zastávku „Zahradní I" (zastávky „Zahradní II" a „Zahradní TIP" obsluhovat nebude).

Dvě parkoviště budou zavřená

Investiční akce zasáhne také do parkování v nejbližším okolí. Po celou dobu rekonstrukce bude uzavřen vjezd na obě parkoviště pod KaSSem. Ztížený přístup k parkování bude i na druhé straně ulice. Bude uzavřen vjezd na parkoviště vedle zdravotního střediska a podél bloku paneláků. Na toto parkoviště se řidiči dostanou pouze ze směru od Jirkova. Z hlavní silnice Písečná v blízkosti zastávky bude možné vjíždět a vyjíždět po betonovém překladu.

Schodiště do školy bude zavřené

„Upozorňujeme také na zvýšený provoz nákladní dopravy ve Skalkové ulici," dodal mluvčí Rödling. Skalková bude po dokončení investiční akce opravena.

Rekonstrukce se dotkne i školáků. U základní školy Zahradní bude zavřené schodiště a zelený svah pod školou. Na bezpečí dětí při cestě do školy kvůli zvýšenému provozu dohlédnout strážníci a kamerový systém.

Celá akce bude mít velký dopad na život lidí na sídlištích. Především lidé žijící ve spodní části Písečné se budou domů dostávat jen obtížně. A město to dobře ví. „Všem obyvatelům se omlouváme za ztížené podmínky při velké přestavbě části sídliště a děkujeme za trpělivost," říká mluvčí města.

Zavřená silnice, nedostupné parkoviště, výluka MHD. To všechno až do konce května 2016.

Užší silnice, zrušený podchod…

Druhá etapa revitalizace okolí bývalého kulturního domu KaSS je největší stavební akce letošního roku. Náklady jsou zhruba 43 milionů korun.

„Celé okolí se výrazně promění. Hlavní silnice na Písečné se zúží, vzniknou na ní přechody s ostrůvky, posune se zastávka MHD směrem do centra," popsal mluvčí. Podchod, který nyní vede pod zastávkami, bude zasypán, přecházet se bude přes silnici. Druhý podchod vybraná firma opraví. „Projekt počítá s parkovými úpravami, revitalizací projdou zelené plochy u školy, vyroste stromová alej, udělají se pěšiny a vznikne nová fontána," doplnil Rödling.

Vybouraná mezera mezi bývalým KaSSem a soukromou částí komplexu bude průjezdná a průchozí. Součástí je vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. Projekt vznikl ještě za bývalého vedení města, veřejnost měla možnost se s ním seznámit.