„Připojili jsme se loni díky mostecké škole, která je garantem pro Ústecko,“ uvedla ředitelka Libuše Slavíková. „Výborné je, že máme jako pedagogové šanci potkávat se a vyměňovat si zkušenosti v rámci celého kraje, i když samozřejmě tím, že je tu covid, máme zatím konference online. Výuka je aktuálně zaměřená na čtenářskou gramotnost,“ doplnila.

Projekt je zaměřený na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. „Podporujeme lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení,“ uvádí nadace na svých webových stránkách. Spolupracuje se 113 školami po celé České republice.