Město pro něj uvolní pět milionů korun. Návrhy je možné zasílat do konce března. Podmínkou je, že se musí týkat veřejných prostranství, jako jsou ulice či zelené plochy anebo veřejně přístupných budov. Na jeden projektový záměr bude z celkového balíku peněz vynaloženo nejvýše 600 tisíc korun. Návrhy bude do poloviny května hodnotit odborný tým města a v červnu se rozjede veřejné online hlasování, které ukáže, jaké projekty si místní lidé přejí.