Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem v Chomutově a Jirkově lépe žilo? Na to se pokusili odpovědět odborníci v plánu udržitelné městské mobility obou měst, který mohla připomínkovat i veřejnost. Jirkovští zastupitelé ho na posledním zasedání schválili, čímž dali “zelenou” případnému čerpání dotací.

Vize nejsou levné. Pokud jde o Jirkov, obsahují například rezidentní parkovací dům v Krušnohorské ulici a rezidentní parkovací etáže v ulici Na Borku. „Rozhodujícím cílem je postupná eliminace stání vozidel v rozporu s legislativou, což zajistí dopravní dostupnost území vozidly integrovaného záchranného systému,” nastínila zpracovatelská společnost Udimo pod vedením jednatele Pavla Roháče.

Další návrhy se týkají přestavby křižovatky v ulicích Palackého a Zaječická u autobusového nádraží tak, aby byla bezpečnější a výkonnější. „Podle kapacitních propočtů předpokládáme, že křižovatka bude blízko své výkonnosti ve výhledovém roce 2030,” uvedl zpracovatel. „Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu uspořádání křižovatky a záměru na výstavbu dopravního terminálu Jirkov v ulici Chomutovská doporučujeme zvýšit bezpečnost i výkonnost přestavbou na křižovatku řízenou světelným signalizačním zařízením,” doplnil. Vyloučit se podle něj nedá ale ani jiná forma řešení křižovatky.

Na zasedání zastupitelstva zmínila starostka Jirkova Darina Kováčová například kruhovou křižovatku. „Strategický plán města navrhuje kruhový objezd, tento plán světelnou křižovatku. Nicméně pokud by se stavěl 'kruhák', muselo by se ukrojit z autobusového nádraží,” podotkla.

Plán udržitelné mobility rozebírá dopravu z několika pohledů: osobní automobilové, veřejné hromadné včetně rekonstrukce sítě linek MHD, dopravy v klidu, cyklistiky s dostavbou páteřních cyklistických tras i pěší dopravu. V posledním případě navrhuje například rozšíření pěší zóny v centru města či obnovu nevyhovujících zastávek MHD a doplnění těch, které chybí.

Plán byl zpracovaný v letech 2018 až 2020 v rámci projektu Chytrý Chomutov. Za téměř tři miliony korun ho vytvořila ostravská firma Udimo. Před dvěma lety byl veřejně projednaný a následně došlo na vypořádávání připomínek. Zpracování zajišťovalo město Chomutov, které nedávno vyzvalo Jirkov, aby byl dokument předložený ke schválení jirkovským zastupitelům. Samo podniká stejný krok. Jakmile bude dokument schválený, poputuje na Ministerstvo dopravy, aby plán schválilo a města mohla žádat o finanční podporu z různých operačních programů, kdy je nutné mít takovýto dokument jako povinnou přílohu.

Nárůst dopravy
Podle zpracovatelů plánu došlo v letech 2009 až 2018 v rámci Chomutova coby obce s rozšířenou působností ke zvýšení automobilizace o zhruba 29 %, což představuje průměrný roční nárůst zhruba 2,9 %. Poslední rok sledovaného období vzrostl stupeň automobilizace o zhruba 4 %.
Osobních vozidel bylo podle takzvané "Italské křivky" na přelomu let 2018 a 2019 odhadem 497 na tisíc obyvatel. V roce 2030 by jich mohlo být 551 až 568 na tisíc obyvatel. Jde o optimistický odhad.